กสท ผนึกเอสเคเทเลคอม เปิด‘ทรีเพย์’รุกอีเพย์เมนต์

กสท ผนึกเอสเคเทเลคอม เปิด‘ทรีเพย์’รุกอีเพย์เมนต์

กสท ส่ง“ทรีเพย์” บริษัทร่วมทุนไทย-เกาหลี รุกอี-เพย์เมนต์ หลังได้แรงหนุนจากเอสเค เทเลคอม พร้อมพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์ม-ไอโอทีสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 3 ก.พ.นี้ บมจ.กสท โทรคมนาคม จะเปิดตัวบริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกสท กับบริษัท เอสเค เทเลคอม ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมจากเกาหลีใต้ และบริษัท โคเรีย ไซเบอร์ เพย์เมนต์ (เคซีพี) ผู้ให้บริการธุรกิจชำระเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์อันดับหนึ่ง เพื่อปฏิวัติรูปแบบการใช้งานอี-บิซิเนสและธุรกิจเพย์เมนต์ของไทยให้เติบโตมากขึ้น

ทั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดนวัตกรรม และการบริการของ กสท เพื่อพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริง เป็นส่วนหนึ่งในการก้าวสู่นิว เอส เคิร์ฟ

ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นพันธกิจสำคัญที่จะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้ โดย กสท จะลงทุนและร่วมลงทุนทั้งการเปิดบริษัท ทรีเพย์ รวมถึงการพัฒนาระบบโครงสร้างโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงค์ (ไอโอที) ในจังหวัดภูเก็ต หลังจากกำหนดให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องโครงการสมาร์ทซิตี้

พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า แนวโน้มสังคมไทยในอนาคตเป็นสังคมดิจิทัล และเทรนด์การใช้เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญมาก จึงเป็นปัจจัยที่ กสท ต้องทำเรื่องเหล่านี้ โดยบริษัทจะเร่งคุยกับพันธมิตรเพื่อเข้าไปช่วยวางยุทธศาสตร์และเครือข่ายการสื่อสารโดยบริษัทจำเป็นต้องหาธุรกิจใหม่เป็นการต่อยอดจากอินฟราสตรักเจอร์ที่มี ซึ่งจะเป็นนิว เอส เคิรฟ์ใหม่ช่วยสร้างให้ กสท อยู่รอดได้ ลดการพึ่งพาเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และแข่งขันได้กับเอกชนในตลาด

ทั้งนี้ กสท พร้อมจะเป็นแพลตฟอร์มของสมาร์ทซิตี้ จึงจะเป็นผู้เข้าไปนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นไอโอทีครบวงจรให้กระทรวงหรือหน่วยงานเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ รายได้ของ กสท ในอนาคตจะมาจากการนำเสนอแอพพลิเคชั่นที่วิ่งอยู่บนโครงข่าย โดยประเมินว่า ในแผนระยะยาว กสท จะมีธุรกิจใหม่ที่เป็นนิว เอส เคิร์ฟดังกล่าว และมีกำไรสร้างตัวเองได้

ทิศทางธุรกิจของ กสท ปี 2560 จะเร่งดำเนินการโครงการที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้ให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำ (ซับมารีน เคเบิล) และโครงข่ายหลักของประเทศ (อินฟราสตรักเจอร์) ด้านโทรคมนาคม เพื่อรองรับการเป็นไทยแลนด์ 4.0 โดยจะถือเป็นงานสำคัญที่สุดของ กสท คือการหาธุรกิจที่จะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของ กสท พัฒนามาจากธุรกิจโมบาย

กสท จะเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตออฟ ธิงค์ (ไอโอที แพลตฟอร์ม เซอร์วิส) โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาโซลูชั่นที่เหมาะสม รองรับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน แต่ละจังหวัด เพื่อใช้เป็นจังหวัดนำร่องด้านสมาร์ทซิตี้ สมาร์ท กอฟเวิร์นเมนต์