ธนารักษ์จับมือรามาฯสร้างซีเนียคอมเพล็กซ์

ธนารักษ์จับมือรามาฯสร้างซีเนียคอมเพล็กซ์
27 มกราคม 2560
37,717

ธนารักษ์จับมือโรงพยาบาลรามา สร้างซีเนียร์คอมเพล็กซ์ บนเนื้อที่ 72 ไร่ มูลค่า 50 ล้าน ย่านสมุทรปราการ รองรับผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมสูงวัย

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2560 กรมธนารักษ์และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีได้มีความตกลงร่วมกันที่จะดำเนินโครงการสร้างศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานต่างๆ มีโครงการดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยกรมธนารักษ์ จะนำร่องดำเนินโครงการดังกล่าวในที่ราชพัสดุตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่รวมประมาณ 72 ไร่ มูลค่าที่ดินประมาณ 49.48 ล้านบาท โดยกรมฯจะเสนอครม.อนุมัติภายในเดือนก.พ.นี้

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนที่ราชพัสดุ จังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินโครงการฯและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยโรงพยาบาลรามาธิบดี จะดำเนินการก่อสร้างโครงการ Senior Complex ตามเงื่อนไขที่กรมธนารักษ์กำหนด ซึ่งในมาสเตอร์แพลนจะแบ่งพื้นที่เป็น 3 โซน คือ 1.Hospice Zone เนื้อที่ประมาณ 32 ไร่

2.Senior Housing Zone เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ และ 3.Nursing Home Zone เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ และ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโรงพยาบาลรามาธิบดี จะดำเนินการก่อสร้างโครงการ Senior Complex โดยเร็ว หลังจากได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ คาดว่า จะดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 2560 และจะก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก 3-4 ปีข้างหน้า


การดำเนินโครงการสร้างที่พักอาศัย สำหรับ Senior Complex ในที่ราชพัสดุนั้น กรมฯจะได้ดำเนินการสร้างใน 4 พื้นที่ ได้แก่ 1.จ.ชลบุรี 2.จ.เชียงใหม่ 3.จ.เชียงราย และ 4.จ.นครนายก โดยกำหนดผลตอบแทนตามหลักประชารัฐ กล่าวคือ ค่าเช่าตารางวาละ 1 บาทต่อเดือน ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 2 เท่าของค่าเช่า 1 ปี ยกเว้นเชียงใหม่กำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลัง

“ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์เข้าโครงการจะต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป และต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป เพราะจะต้องมีค่าแรกเข้า และ ค่าเช่าในการเข้าพัก เบื้องต้นกำหนดที่ประมาณ 1 หมื่นบาทต่อเดือน ไม่รวมค่ารักษาพยาบาลและอาหาร กำหนดระยะเวลาการเช่าสูงสุดประมาณ 30 ปี ซึ่งในรายละเอียดที่ชัดเจนจะต้องรอให้การกำหนดอีกครั้ง”

นอกจากนี้ ภาครัฐและภาคสังคมจะได้ผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ Senior Complex โดยผู้สูงอายุมีที่พักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุโดยเฉพาะมีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆแบบครบวงจร และยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และประหยัดงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง