ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.จัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว

ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.จัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว

ที่ประชุม ครม. อนุมัติร่างพ.ร.บ.จัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว ส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี - สตาร์ทอัพ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ.... โดยการจัดทำร่างฯดังกล่าวนั้น เนื่องจากรัฐบาลต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการเริ่มต้น และหวังว่าจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงกำลังฟื้นตัว

ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทในรูปแบบดังกล่าวนั้น กำหนดว่าหนึ่งคนสามารถได้หนึ่งบริษัทเท่านั้น และกรณีที่บริษัทต้องเลิกกิจการ ควรมีกรรมการชั่วคราวเพื่อความต่อเนื่องของกิจการ ส่วนในขั้นตอนต่อไปนั้นจะส่งร่างให้คณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นผู้พิจารณาต่อไป