จับคู่200นักธุรกิจ-นักวิจัยม.บูรพา ขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจ

จับคู่200นักธุรกิจ-นักวิจัยม.บูรพา ขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจ

วิทยาลัยพาณิชย์ ม.บูรพา ผุดโปรแกรม Matching จับคู่200นักธุรกิจกับ 200 นักวิจัยวางแผนขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจ 3 จ.ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดประชุม “200 งานวิจัย 200 งานพัฒนา” ขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจ 3 จังหวัด ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้ ว่า กลุ่มธุรกิจแนวระเบียงเศรษฐกิจ ถือเป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญของชาติ เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าไปสู่ต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มธุรกิจลุ่มแม่น้ำโขง, กลุ่มอาเซียน, กลุ่ม 10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศจีน, ประเทศเอเชียใต้ และประเทศในกลุ่มยุโรป โดยผ่านระบมคมนามคม ทั้งทางถนน สนามบิน ท่าเรือ รถไฟ และรถบรรทุก อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่างานวิจัยของไทยถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจในทางปฏิบัติน้อยมาก ทั้งที่งานวิจัยหลายเรื่องมีประโยชน์ มีข้อเสนอแนะและแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆได้ 

ดังนั้น ได้มอบนโยบายให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ระดมนักวิจัย อาจารย์ และนิสิตในระดับปริญญาโท และเอก ร่วมวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัด ในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบใน 3 จังหวัดได้รับคำตอบที่สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

ด้าน ผศ.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้พัฒนาโปรแกรม Matching Researchers and Businessman for Research ขึ้น โดยมีนักวิจัย  200 รายมารับโจทย์ปัญหาเพื่อพัฒนาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ 200 รายใน 3 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ เป็นการให้นักธุรกิจและนักวิจัยได้จับคู่กันพูดคุยเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเหมาะสมและตรงจุด  ซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในยุค thailand 4.0 ด้วย