ธปท.ลั่นฐานะแบงก์แกร่งแม้บางรายต้องเพิ่มทุน

ธปท.ลั่นฐานะแบงก์แกร่งแม้บางรายต้องเพิ่มทุน

“แบงก์ชาติ” ยืนยันสถาบันการเงินไทยแข็งแกร่ง แม้มีบางแบงก์ประกาศเพิ่มทุน สะท้อนผ่านเงินกองทุนที่สูง รวมทั้งความสามารถทำกำไรยังดี

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า ภาพรวมสถาบันการเงินของไทยยังคงมีความแข็งแกร่ง แม้จะมีธนาคารพาณิชย์บางรายประกาศเพิ่มทุน โดยธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มทุนอาจเพราะมีการปรับรูปแบบธุรกิจ มีแนวนโยบายที่แตกต่างไปจากเดิม หรือมีแนวทางการตั้งสำรองฯ ที่แตกต่างไปจากเดิม จึงทำให้ต้องมีการกันสำรองเพิ่ม แต่ผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์รายดังกล่าวก็แสดงเจตนารมย์ที่จะเพิ่มทุน

“ถ้าดูฐานะการเงินโดยรวมของสถาบันการเงินไทยยังดีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกองทุนสำรองที่อยู่ระดับสูง ความสามารถในการทำกำไรที่ยังดี”

เช้านี้ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรร.มการธนาคารเมื่อวันที่ 19 ม.ค.2560 อนุมัติให้ธนาคารเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 2,752.74 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,387.36 ล้านบาท  เป็น 15,140.11 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 5,505.49 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารในสัดส่วน 2 หุ้นใหม่ ต่อ 9 หุ้นเดิม โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1 บาท

สำหรับวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีความคล่องตัว และเพื่อให้เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอรองรับการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของธนาคาร และเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 โดยการเพิ่มจำนวนของหนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนของหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอุตสาหกรรมบางประเภทตลอดทั้งปี และหนี้ที่เกิดจากเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว