เศรษฐกิจ

พาณิชย์เฮ! ข้าวไทยบุกห้างใหญ่ในเม็กซิโก

"รมว.พาณิชย์" เผยข้าวไทยบุกห้างใหญ่ในเม็กซิโกเริ่มสั่งซื้อแล้ว 112 ตัน เพื่อจำหน่าย 32 สาขาทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าขยายฐานสู่อเมริกากลาง

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแสวงหาลู่ทางการขยายตลาดข้าวไทยและกระตุ้นความต้องการนำเข้าข้าวไทยสู่ภูมิภาคอเมริกากลาง โดยใช้ช่องทางกระจายสินค้าผ่านสหรัฐอเมริกา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ จึงได้ประสานงานระหว่างบริษัท โอทิส แม็คแอลลิสเตอร์ จำกัด (Otis McAllister Co., Ltd.) ผู้นำเข้าข้าวไทยในสหรัฐฯ และผู้นำเข้าข้าวในภูมิภาคอเมริกากลาง จนสามารถผลักดันและขยายตลาดข้าวไทยเข้าสู่ห้างคอสโกเม็กซิโก (Costco-Mexico) ได้สำเร็จ ซึ่งห้างฯ ได้เริ่มนำเข้าข้าวไทยแล้วจำนวน 4 ตู้คอนเทนเนอร์หรือประมาณ 112 ตัน สำหรับจำหน่ายใน 32 สาขา ครอบคลุม 18 รัฐของเม็กซิโกในช่วงกลางเดือนมกราคม 2560 นี้ อีกทั้งห้างคอสโกยินดีทำกิจกรรมส่งเสริมการขายข้าวไทยร่วมกับสำนักงานฯ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งข้าวไทยในเม็กซิโกต่อไป

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า เม็กซิโกมีเครือข่ายธุรกิจกับหลายประเทศในภูมิภาคอเมริกากลาง กระทรวงพาณิชย์จึงวางแผนให้เม็กซิโกเป็นฐานในการกระจายข้าวไทยและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยสู่ประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปานามาและคิวบา เนื่องจากปานามายังมีผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ล่าสุดรัฐบาลปานามาได้อนุมัติเพิ่มการนำเข้าข้าวเป็น 67,000 ตัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มการนำเข้าอีกถึง 135,000 ตัน ในขณะที่คิวบาเป็นตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากประชากรคิวบาซึ่งมีจำนวนกว่า 11 ล้านคน มีการบริโภคข้าวเฉลี่ย 80 กิโลกรัมต่อคนต่อปี มากกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตามการกระจายสินค้าเข้าสู่คิวบาจำเป็นต้องดำเนินการผ่านผู้นำเข้าที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลคิวบาด้วย

ปี 2558 ไทยส่งออกข้าวไปยังเม็กซิโกปริมาณ 16,167 ตัน มูลค่า 6.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่เม็กซิโกนำเข้าข้าวจากสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาเดียวกันมากถึง 781,000 ตัน มูลค่า 273 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้จึงได้เร่งเจรจากับผู้นำเข้าสินค้าอาหารในสหรัฐฯ ที่กระจายสินค้าต่อไปตลาดอเมริกากลาง อีกทั้งได้เชิญชวนผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญของเม็กซิโก ปานามา และคิวบา ให้เดินทางมาเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าอาหาร Thaifex – World of Food Asia ที่ประเทศไทยอีกด้วย