'การ์ทเนอร์' ตั้งสำนักงานในไทย

'การ์ทเนอร์' ตั้งสำนักงานในไทย

"การ์ทเนอร์" ขยายฐานธุรกิจ ลงทุนเปิดสำนักงานในประเทศไทย

การ์ทเนอร์ (Gartner, Inc.) บริษัทวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลกประกาศเพิ่มบทบาทของบริษัทในประเทศไทย ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจสู่รูปแบบการดำเนินงานโดยตรงในประเทศไทย และได้จัดตั้งบริษัทการ์ทเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

การจัดตั้งบริษัทการ์ทเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายธุรกิจภายในภูมิภาค โดยบริษัทการ์ทเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะให้บริการและช่วยเหลือลูกค้า ตลอดไปจนถึงบริหารและพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

การก่อตั้งบริษัทและดำเนินงานในประเทศไทยโดยตรงนั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารงานของการ์ทเนอร์ในระดับสากลที่จะขยายฐานการดำเนินงานเพื่อให้บริการลูกค้าในภูมิภาคที่มีกำลังการเติบโตสูง รวมทั้งยังเป็นการยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าปัจจุบัน และขยายฐานลูกค้าในประเทศไทยอีกด้วย

นายโทมัส คินส์โลว รองประธานกลุ่มการขายของบริษัทการ์ทเนอร์ กล่าวว่า การก่อตั้งบริษัทและบริหารงานในประเทศไทยโดยตรงนั้น เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์ของการ์ทเนอร์ จากความสัมพันธ์ของลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้วนั้น ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มการลงทุนด้านการบริหารงานในประเทศไทยและมองหาทีมงานที่จะออกไปพบปะกับลูกค้าได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

"ปัจจุบันการ์ทเนอร์มีทีมขายอยู่ในประเทศไทยแล้ว และจะมาประจำอยู่ที่สำนักงานซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ในกรุงเทพฯ"

จากข้อมูลของการ์ทเนอร์ ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 16,500 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ และคาดว่าจะเติบโตขึ้น 3.2% หรือ 17,000 ล้านดอลลาร์ ในปี 2561