เปิด10เส้นทางภาคใต้น้ำท่วมสูงห้ามผ่านเด็ดขาด!

เปิด10เส้นทางภาคใต้น้ำท่วมสูงห้ามผ่านเด็ดขาด!
5 มกราคม 2560
30,483

"อธิบดีกรมทางหลวงชนบท" เปิด 10 เส้นทางภาคให้ที่ระดับน้ำยังท่วมสูง ห้ามสัญจรผ่านเด็ดขาด พร้อมเร่งช่วยเหลือ-ซ่อมแซมถนนทันทีหลังน้ำลด

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยถึงสายทางของกรมทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยว่า ได้กำชับให้แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ดูแลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานข้อมูลสายทางที่ประสบอุทกภัยให้กับผู้บริหารจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งให้ทุกหน่วยบริหารจัดการเส้นทาง โดยจัดหาเส้นทางเลี่ยงกรณีเส้นทางหลักไม่สามารถสัญจรผ่านได้ พร้อมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ กรณีถนน/สะพานขาด ให้ดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อให้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ชั่วคราว เช่น วางสะพานแบรี่ ถมดินคอสะพาน ตลอดจนบูรณาการร่วมกับจังหวัดในการบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชน

ขณะนี้แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ประสบเหตุได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ความเสียหาย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณที่มี น้ำท่วม เพื่อเตือนและแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัจจุบันมีทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 6 จังหวัด จำนวน 21 สายทาง (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2560) ดังนี้ จังหวัดนราธิวาส 4 สายทาง, จังหวัดยะลา 1 สายทาง, จังหวัดปัตตานี 2 สายทาง, จังหวัดพัทลุง 10 สายทาง, จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 สายทาง และจังหวัดตรัง 1 สายทาง

ทั้งนี้ มีสายทางที่ระดับน้ำท่วมสูงยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 10 เส้นทาง ได้แก่

- สาย ปน.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 42 – บ้านบาซาเอ อ.โคกโพธิ์,หนองจิก,ยะรัง จ.ปัตตานี
- สาย ปน.6083 บ้านบือราแง – บ้านซะเมา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
- สาย พท.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 41 – วัดเต่า อ.เมือง จ.พัทลุง
- สาย พท.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 4048 – บ้านแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
- สาย พท.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 41 – บ้านใหม่ อ.ควนขนุน,เมือง จ.พัทลุง
- สาย พท.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 41 – บ้านสำนักปรางค์ อ.ควนขนุน,ศรีบรรพต จ.พัทลุง
- สาย พท.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านคุ อ.เมือง,กงหรา จ.พัทลุง
- สาย นศ.3051 แยกทางหลวงหมายเลข 403 – บ้านเขาไร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
- สาย นธ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4057 – บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส
- สาย ตง.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านพรุหนัง อ.นาโยง,เมือง จ.ตรัง

โดยมีระดับน้ำเฉลี่ย 50-100 เซนติเมตร เบื้องต้นหน่วยงานได้ติดตั้งป้ายเตือนและป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณต้นทาง ให้ทราบสถานการณ์ ผ่านได้/ผ่านไม่ได้ รวมทั้งติดตั้งหลักนำทาง 2 ข้าง เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบขอบเขตช่องจราจรแล้ว นอกจากนี้ กรณีระดับน้ำสูงรถเล็กสัญจรผ่านไม่ได้ หน่วยงานได้จัดรถบรรทุก 6 ล้อ สำหรับบริการประชาชนให้เข้าถึง ที่พักอาศัยได้สะดวกยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากเข้าสู่ภาวะปกติ หากมีเส้นทางที่ชำรุดเสียหายหน่วยงานจะดำเนินการซ่อมแซมชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ ภายใน 7 วัน และสำรวจออกแบบ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูฯ ให้เข้าสู่สภาพปกติ ซึ่งจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัย และโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือนระดับน้ำหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง ท่านผู้ใช้เส้นทางสามารถขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่ สายด่วนทางหลวงชนบท 1146

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง