ครม.ไฟเขียว'ร่าง พ.ร.บ.ประกันฯ'ป้องกันหลอกลวง

ครม.ไฟเขียว'ร่าง พ.ร.บ.ประกันฯ'ป้องกันหลอกลวง
13 ธันวาคม 2559
6,171

"บิ๊กตู่" สั่งดูแลการขายประกันผ่านโทรศัพท์ ชี้สร้างความเดือดร้อนให้ปชช. ด้าน "ครม." เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ประกันชีวิต-วินาศภัย ป้องกันการหลอกลวง

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิต (ฉบับที่ ...) พ.ศ... และ ร่าง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ... โดยสาระสำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 1.การป้องกันการฉ้อฉล ได้แก่ กรณีตัวแทนหลอกลวงเบี้ยประกันจากประชาชน โดยไม่นำเบี้ยประกันส่งให้กับบริษัทประกันทำให้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามที่ต้องการ นอกจากนี้ ยังมีกรณีผู้เอาประกันสร้างหลักฐานเท็จ เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และ กรณีให้สินบนตัวแทนหรือตัวแทนเรียกรับสินบนเพื่อสร้างหลักฐานเท็จขอรับเงินสินไหม

2.การกำกับดูแลตัวแทนในการทำธุรกิจประกันที่มีจำนวน 3 แสนคน จากเดิมที่กำกับดูแลผ่านบริษัทประกัน เปลี่ยนมาเป็นการกำกับดูแลโดยตรง ซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นตัวแทนจะต้องไม่เคยมีประวัติเสียหายเกี่ยวกับการทำธุรกิจประกัน โดยกำหนดจรรยาบรรณของผู้ที่จะเป็นตัวแทน

3.การประเมินความเสียหายจากเหตุวินาศภัยเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ จากเดิมที่เป็นบุคคลธรรมดาเปลี่ยนมาเป็นนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ประเมินวินาศภัย

4.กรณีที่มีการทำธุรกิจผ่านการทำธุรกรรมอิเลคทอนิกส์ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ หรือตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

"เรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรี ได้กำชับผู้ที่เกี่ยวข้องไปดูแลให้กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงพฤติกรรมการขายประกันผ่านทางโทรศัพท์ที่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก และ รวมไปถึงการบังคับขายประกันผ่านแบงก์ในกรณีที่มีการขอสินเชื่อเข้ามาเหมือนบังคับให้ซื้อประกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข"นายกอบศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ การแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าว ถือเป็นการปฏิรูปธุรกิจประกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากประเทศไทยมีกฎหมายดังกล่าวใช้มาแล้ว 24 ปี โดยกฎหมายดังกล่าวในช่วงแรกกฎหมายมุ่งกำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกัน และ ความมั่นคงของธุรกิจ ซึ่งต่อมามีการปรับปรุง 2 ครั้ง คือ ในปี 51 ในเรื่องการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมถ่ายโอนงานการกำกับดูแลมาจากกรมการประกันภัย และ ในปี 58 มีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องโครงสร้างผู้ถือหุ้น และ กฎระเบียบเกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง