รมว.พาณิชย์หนุนชาวนาขายข้าวออนไลน์

รมว.พาณิชย์หนุนชาวนาขายข้าวออนไลน์

กระทรวงพาณิชย์จัดโปรเจ็ค หนุนเกษตรกรขายข้าวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ “Thaitrade.com”

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จัดโปรเจ็คใหญ่ “Thai Smart Farmers Promotion” เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยระบายข้าวสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ Thaitrade.com มุ่งหวังเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย

“กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นว่าการค้าออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาลให้แก่เกษตรกรไทยที่ผลิตข้าวคุณภาพชนิดต่าง ๆ ได้จำนวนมาก จึงได้ดำเนินโครงการ Thai Smart Farmers Promotion เพื่อกระจายสินค้าข้าวไทยและเป็นสื่อกลางให้กับเกษตรกรไทยกับผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ จะมีการพัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกร โดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นแกนหลักร่วมด้วยกรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งบริการทั้งหมดนี้ Thaitrade.com จะให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งเกษตรกรสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ซื้อจะเป็นผู้ซื้อตัวจริงและมีคุณภาพผ่านการคัดกรองจากกระทรวง” นางอภิรดี กล่าว

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของโครงการ Thai Smart Farmers Promotion ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์ชาวนาจากจังหวัดต่าง ๆ กลุ่มสหกรณ์ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐของกรมการค้าต่างประเทศ กลุ่มชาวนาผลิตข้าวหอมมะลิที่ขึ้นทะเบียน GI กลุ่มชาวนา/สหกรณ์ชาวนาที่ผลิตข้าวพรีเมี่ยม เช่น ข้าวไรซ์เบอรรี่ และข้าวชนิดอื่น ๆ

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้มีเกษตรกรและชาวนาไทยให้ความสนใจที่จะร่วมโครงการมากกว่า 20 ราย ซึ่ง Thaitrade.com จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการทำการค้าออนไลน์ผ่านศูนย์ Thaitrade.com Center เริ่มตั้งแต่การให้พื้นที่ในการโฆษณา การให้คำแนะนำเรื่องการถ่ายภาพสินค้าและการเขียนบรรยายสินค้า การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ และเทคนิคด้านการค้าออนไลน์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำการค้าออนไลน์บน Thaitrade.com ตลอดจนการจับคู่ทางธุรกิจให้กับเกษตรกรชาวนาไทยกับผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้เกิดการซื้อขายอย่างครบวงจร โดยเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีกลุ่มเครือข่ายที่มีความพร้อมในการทำการค้า สามารถบรรจุสินค้า และสามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อได้

“ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่เกษตรกรไทยจะได้ทำการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด ด้วยความดูแลของที่ปรึกษามืออาชีพ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คาดหวังว่าโครงการ Thai Smart Farmers Promotion ผ่านช่องทาง Thaitrade.com จะเป็นอีกช่องทางสำคัญที่ช่วยผลักดันให้มีการกระจายสินค้าข้าวไทยทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยได้เป็นอย่างดี” นางมาลี กล่าว