มาตรฐานข้าวฉบับใหม่บังคับใช้ 20 ธ.ค.นี้

มาตรฐานข้าวฉบับใหม่บังคับใช้ 20 ธ.ค.นี้

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผย มาตรฐานข้าวฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ 20 ธ.ค.นี้ ชี้ปรับปรุงจากฉบับเดิมที่ใช้ตั้งแต่ปี 40

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าข้าวฉบับใหม่เสร็จสิ้นแล้ว โดยขณะนี้กำลังรอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่ 20 ธ.ค. ที่จะถึงนี้ โดยประกาศของกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรฐานข้าวฉบับใหม่ เป็นการปรับปรุงจากฉบับปัจจุบัน ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 40 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าข้าวโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า และส่งออกข้าวกับประเทศคู่แข่ง และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ มาตรฐานข้าวฉบับใหม่ ได้แบ่งจัดลำดับข้าวออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตลาดระดับบน คือกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ต้องการบริโภคข้าวที่มีคุณภาพ จึงได้ปรับปรุงมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ของความเป็นข้าวหอมชั้นเลิศของไทย โดยกำหนดให้มีข้าวหอมมะลิไทยสัดส่วนไม่น้อยกว่า 92% และใช้ชื่อภาษาไทยว่าข้าวหอมมะลิไทยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า ไทย หอม มะลิ ไรซ์

ต่อมาคือกลุ่มตลาดระดับกลาง คือกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการข้าวเกรดรองจากข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งมีราคาต่ำกว่าข้าวหอมมะลิไทย โดยได้กำหนดมาตรฐานสินค้าข้าวหอมไทยฉบับใหม่ เพื่อเป็นไฟลท์ติ้ง แบรนด์ ในการแข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม กัมพูชา และเป็นการส่งเสริมการวิจัยข้าวหอมพันธุ์ใหม่ ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ส่งออกได้ โดยมาตรฐานสินค้าข้าวหอมไทยนี้ จะมีข้าวหอมไทยไม่น้อยกว่าสัดส่วน 80% มีอมิโลสไม่เกิน 20% ใช้ชื่อภาษาไทยว่าข้าวหอมไทย ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าไทย จัสมิน ไรซ์ หรือไทย อโรมาติค ไรซ์  

สุดท้ายคือ กลุ่มตลาดระดับล่าง เป็นการเปิดช่องทางการส่งออกข้าว กรณีที่ผู้ซื้อต่างประเทศต้องการบริโภค ข้าวหอม ที่มีเงื่อนไขแตกต่างจากมาตรฐานฯที่กำหนดไว้  ซึ่งผู้ซื้อสามารถซื้อข้าวหอมผสมในรูปของข้าวตามตัวอย่าง ภายใต้มาตรฐานสินค้าข้าวที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้า การผลิต และการส่งออกข้าวในปัจจุบัน

ส่วนแนวโน้มการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในไตรมาสสุดท้ายนี้ กรมฯ กำลังติดตามการนำเข้าข้าวของประเทศฟิลิปปินส์ ที่คาดว่าจะเปิดประมูลนำเข้าข้าวช่วงปลายปีอีก 300,000-500,000 ตัน ตามแผนการนำเข้าข้าว เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารภายในฟิลิปปินส์