พาณิชย์มั่นใจส่งออกข้าวปีนี้ 9.5 ล้านตันตามเป้า

พาณิชย์มั่นใจส่งออกข้าวปีนี้ 9.5 ล้านตันตามเป้า

"กระทรวงพาณิชย์" มั่นใจยอดส่งออกข้าวปีนี้อยู่ที่ 9.5 ล้านตันตามเป้า ชี้ตั้งแต่ต้นปีส่งออกรวม 8.4 ล้านตัน พร้อมเตรียมทำตลาดข้าว

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ราคาข้าวปัจจุบันที่ตกต่ำลงมาเป็นผลมาจากภาวะในตลาดโลก ซึ่งเป็นทุกพืชพันธุ์ เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ขณะที่เศรษฐกิจโลกภาพรวมยังไม่ฟื้นตัวดีนัก จึงทำให้การซื้อน้อยลง แต่ถือเป็นโอกาสสำหรับข้าวไทย เพราะราคาใกล้เคียงกับคู่แข่ง ทำให้ไทยมีความสามารถในการแข่งขันและมีส่วนแบ่งการตลาดขายข้าวมากขึ้น โดยการส่งออกข้าวของไทยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 2 พ.ย. สามารถส่งออกได้รวมกว่า 8.4 ล้านตัน ดังนั้น จึงคาดว่าการส่งออกข้าวปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมาย 9.5 ล้านตัน

สำหรับปีหน้าคาดว่าการส่งออกข้าวจะได้ไม่ต่ำกว่า 9 ล้านตัน แม้ว่าราคาข้าวขณะนี้ยังไม่สูงมาก เนื่องจากผลผลิตที่ออกมามาก รวมทั้งสภาพอากาศที่ฝนตก ทำให้ข้าวมีความชื้นสูง แต่จากมาตรการภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือ เชื่อว่าแนวโน้มราคาหลังจากนี้น่าจะดีขึ้นและข้าวหอมมะลิของไทยคุณภาพดีจะสามารถส่งออกได้ในราคาไม่ต่ำกว่า 600-800 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และอยากให้คนไทยช่วยเพิ่มการบริโภคข้าว โดยเพิ่มปริมาณการซื้อและการกิน เพื่อช่วยดูดซับผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดและเป็นการช่วยเหลือชาวนาอีกทางหนึ่ง

ส่วนการระบายข้าวช่วงนี้ยังชะลอออกไปก่อน เพราะผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่กำลังเริ่มออกสู่ตลาดจำนวนมาก แต่ได้มีการเตรียมแผนสำหรับการทำการตลาด รวมทั้งระบายข้าวในสตอกเกือบ 9 ล้านตัน เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ให้มีการพิจารณาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ “โครงการอัตลักษณ์ข้าวไทย ทางเลือกใหม่สู่ความยั่งยืน” ซึ่งจะมีการจัดทำฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับข้าวไทยในทุกมิติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความรู้ความเข้าใจทั้งเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการส่งออก การบริโภค และการตลาด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการซื้อขายข้าว และกรมฯ ยังจะเชื่อมโยง 3 เว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของกรมให้เป็นช่องทางในการสื่อสารและเป็นช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มชาวนาทางหนึ่ง