นบข.เล็งเสนอมาตรการสินเชื่อช่วยชาวนาเข้าครม.พรุ่งนี้

นบข.เล็งเสนอมาตรการสินเชื่อช่วยชาวนาเข้าครม.พรุ่งนี้

"นบข." เตรียมเสนอมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปี 2559/2560 วงเงิน 1.8 หมื่นลบ. เข้าที่ประชุม ครม. พรุ่งนี้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุม นบข. ได้อนุมัติมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 ในส่วนของข้าวเจ้า และข้าวหอมปทุม หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการในส่วนข้าวหอมมะลิ โดยใช้วงเงิน 1.8 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับเงินแบ่งเป็น 3 ส่วน แยกเป็นข้าวเจ้า ราคากลางที่ 7,000 บาท ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุง 2,000 บาท และค่าเก็บรักษาในยุ้งฉาง 1,500 บาท รวม 10,500 บาทต่อตัน ส่วนข้าวหอมปทุม ราคากลางที่ 7,800 บาท ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงและค่าเก็บรักษาในยุ้งฉางในอัตราเดียวกัน รวม 11,300 บาทต่อตัน

นางอภิรดี กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์จะนำมาตรการครั้งนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในวันพรุ่งนี้(8 พ.ย.) หลัง ครม.อนุมัติจะเริ่มดำเนินการทันที และสิ้นสุดโครงการในสิ้นเดือน ก.พ. 2560 ใช้งบประมาณแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคืองบประมาณช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงตันละ 2,000 บาท ใช้งบประมาณ 9,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนของโครงการอีก 9,000 ล้านบาท