ประชารัฐท่องเที่ยวชงสร้างงานวัยเกษียณ

ประชารัฐท่องเที่ยวชงสร้างงานวัยเกษียณ
31 ตุลาคม 2559
4,531

ประชารัฐท่องเที่ยวเตรียมผลักดันโครงการ “อะเมซิ่ง ไทย โฮสต์” สร้างงานผู้เกษียณอายุทำพาร์ทไทม์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

นายชนินทธ์ โทณวณิก รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมท่องเที่ยวและไมซ์ กล่าวว่า เตรียมผลักดันข้อเสนอเรื่องการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวไทยให้รัฐบาลพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่ อะเมซิ่ง ไทย โฮสต์ (Amazing Thai Host) แบ่งเป็นโครงการที่ 1 การสนับสนุนการจ้างงานผู้เกษียณอายุราชการร่วมเป็นอาสาสมัครประจำแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและประสานงานเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นโมเดลของประเทศที่มีการพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยวกว่า 20 ประเทศทั่วโลก อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ แคนาดา นำมาใช้ประสบความสำเร็จ

โครงการนี้จะว่าจ้างคนวัยเกษียณประจำแต่ละท้องถิ่นที่ยังมีศักยภาพมาทำงานสัปดาห์ละ 3-4 วัน วันละ 4-5 ชั่วโมง ประจำจุดที่ต้องพบปะนักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการไม่จำกัดเฉพาะอดีตข้าราชการ แต่การคัดเลือกบุคลากรที่เคยทำงานราชการมาก่อนจะมีความรู้เข้าใจในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีที่ต้องติดต่อประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น

โครงการต่อมาได้การจัดทีมยามชายหาดประจำแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลต่างๆ โดยว่าจ้างอดีตทหารเรือทำหน้าที่คอยระวังภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวทะเลของไทยยังไม่มีการสอดส่องและป้องกันอุบัติภัยทางทะเลในลักษณะนี้ทั้งที่เป็นจุดขายหลักของประเทศ และที่ผ่านมาปัญหาด้านความปลอดภัยเป็นปัจจัยลบด้านการท่องเที่ยวมาตลอด เพราะนักท่องเที่ยวบาดเจ็บและเสียชีวิตระหว่างเดินทางในไทยจำนวนมาก

นำร่องด้วยการว่าจ้างพนักงาน 1,000 อัตรา เพื่อครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวหลัก 10 จังหวัดแรก โดยกำหนดให้มีมาตรฐานเครื่องแบบสวมใส่ในแบบเดียวกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ มีโทรศัพท์ที่ติดต่อไปยังศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่สื่อสารภาษาต่างๆ ได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่สามารถสื่อสารภาษากับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้โดยตรง หากได้ผลก็ต้องการให้ขยายโครงการครอบคลุมทั่วประเทศ จะช่วยยกระดับบริการท่องเที่ยวของไทยให้ดีขึ้นแน่นอน

“โครงการนี้ยังต้องหารือกันในรายละเอียดต่อไปว่า เมื่อเริ่มดำเนินการแล้วจะมีหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณว่าจ้างพนักงาน ปัจจุบันมีบางพื้นที่ที่ใช้งบประมาณท้องถิ่น เช่น งบองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทำไปแล้ว เช่น เกาะสมุย หากโครงการนี้ผ่านการเห็นชอบ จะทำให้เกิดมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ”

นอกจากนี้มีอีก 2 ข้อเสนอที่อยู่ระหว่างศึกษาและเตรียมผลักดันให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ การเสนอให้บรรจุวิชาด้านการท่องเที่ยวเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา 1-6 เพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ด้านท่องเที่ยวระดับรากฐาน เพราะท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีสัดส่วนต่อจีดีพี 11% แต่ความรู้และความเข้าใจยังน้อยมาก หากมีการปูพื้นฐานแม้จะไม่ได้ออกไปประกอบอาชีพแต่จะทำให้เยาวชนรู้จักการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง