ดัน 20เอสเอ็มอีไทยขายสินค้าบน 'อาลีบาบา'

ดัน 20เอสเอ็มอีไทยขายสินค้าบน 'อาลีบาบา'

เอสเอ็มอีแบงก์จับมือองค์กรพันธมิตร ผลักดัน 20 สินค้าของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขายผ่านเว็บไซต์อาลีบาบา หวังช่วยเพิ่มช่องทางการขาย

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดเผยว่า เอสเอ็มอีแบงก์ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ 3 หน่วยงาน คือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(เอ็กซิมแบงก์) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าตลาดอีคอมเมิร์ซ โดยได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการ 20 รายที่เป็นลูกค้าของเอสเอ็มอีแบงก์และเอ็กซิมแบงก์ เข้าฝึกอบรมเพื่อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์อาลีบาบา (Alibaba.com) 

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากข้อมูลของกระทรวงดิจิทัลพบว่า ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซประมาณ 12.42%  จากปีก่อนหน้า  หรือมีมูลค่าการค้าขายประมาณ 2.52 ล้านบาท ซึ่งในก่อนหน้ามูลค่าการค้าอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจต่อธุรกิจ (บีทูบี) ประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท เป็นกลุ่มธุรกิจต่อผู้บริโภค(บีทูซี) 5.1 แสนล้านบาท เป็นกลุ่มธุรกิจต่อรัฐบาล (บีทูจี) 4 แสนล้านบาท 

โดยหลังจากนี้คาดหวังว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซของไทยจะเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งมีพันธมิตรที่แข็งแรง จะช่วยเพิ่มการเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญ และหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการเอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจำนวนรายที่มีศักยภาพประมาณ 1 แสนราย จากจำนวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งหมด 4 ล้านราย