ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนร่วง 26.19% ระบุต่างชาติลดลงมากสุด

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนร่วง 26.19% ระบุต่างชาติลดลงมากสุด

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนร่วง 26.19% กังวลนโยบายการเงินต่างประเทศ

นายคเณศ วังส์ไพจิตร ผู้อำนวยการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ประจำเดือนต.ค. ลดลงมาอยู่ที่ 103.84 จุด หรือลดลง 26.19 % โดยเป็นการปรับตัวลดลงในทุกกลุ่ม โดยนักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นลดลงมากที่สุดมาอยู่ที่ 100.00 จุด หรือลดลง 36.36 % ส่วนนักลงทุนรายบุคคล อยู่ที่ 103.31 จุด หรือลดลง 25.50 % และสถาบันในประเทศอยู่ที่ 112.00 จุด หรือลดลง 13.45% 

โดยปัจจัยที่นักลงทุนมองว่าเป็นปัจจัยบวก คือ การไหลเข้าของเงินทุน รองลงมา คือ นโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐ และนโยบายภาครัฐ ส่วนปัจจัยลบนั้นนักลงทุนมองว่า เป็นนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ที่จะสร้างความผันผวน และสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ รวมไปถึง สถานการณ์ทางการเมืองที่อาจส่งผลเชิงลบต่อตลาดทุนไทย 

ส่วนหมวดอุตสาหกรรมน่าสนใจลงทุน มองว่ากลุ่มท่องเที่ยว ธนาคาร และพาณิชย์ น่าสนใจลงทุนมากที่สุด ส่วนกลุ่มที่ไม่น่าสนใจลงทุน คือกลุ่มแฟชั่น กล่มเหล็ก ละกลุ่มธนาคาร