'ธปท.'ชี้แก้หนี้นอกระบบต้องมององค์รวม

'ธปท.'ชี้แก้หนี้นอกระบบต้องมององค์รวม

“แบงก์ชาติ” ชี้แก้ "หนี้นอกระบบ"ต้องมององค์รวม เผย “นาโนไฟแนนซ” ช่วยปิดช่องว่างได้ มองกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยโหดช่วยดึงเจ้าหนี้เข้าระบบเพิ่ม

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาสินเชื่อนอกระบบนั้น ต้องดูแลเป็นองค์รวมทั้งในแง่ผู้ใช้บริการ (ผู้ขอกู้) และผู้ให้บริการ (ผู้ให้กู้) เท่าที่ผ่านมาทางการก็เพิ่มช่องทางเลือกให้แก่ผู้ขอกู้โดยเพิ่ม nanofinance ซึ่งก็ช่วยปิดช่องว่างการเข้าถึงสินเชื่อดีพอสมควร

ในครั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ดูแลในมิติของผู้ให้กู้ด้วย โดยปรับกลไกรองรับผู้ให้กู้ (ซึ่งเดิมเคยเป็นเจ้าหนี้นอกระบบ) ให้เข้ามาอยู่ในระบบ ในเวลาเดียวกันอีกไม่นานก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างแรงกดดันให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังมองรอบด้านโดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (เช่น ธนาคารออมสิน) มาช่วยดูแลการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งก็เพิ่มช่องทางแก้ไขปัญหาสินเชื่อนอกระบบอย่างสมบูรณ์มากขึ้น