คลังจ่อเปิดประมูลบอนด์รัฐ1.49แสนล้านต.ค.-ธ.ค.

คลังจ่อเปิดประมูลบอนด์รัฐ1.49แสนล้านต.ค.-ธ.ค.

"คลัง"เตรียมแผนประมูลพันธบัตรรัฐบาล 1.49 แสนล้านเดือนต.ค.-ธ.ค.

กระทรวงการคลัง มีแผนจะเปิดประมูลพันธบัตรรัฐบาล ในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.-ธ.ค.59) รวม 1.49 แสนล้านบาท ประกอบด้วย อายุ 6, 10, 15, 20, 30 และ 50  

ปี เพื่อการบริหารหนี้ และการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ 2560 โดยพันธบัตรดังกล่าวจะเปิดประมูลทุกๆ วันพุธของสัปดาห์