นบข.เคาะขายสต็อกข้าว 7แสนตัน

นบข.เคาะขายสต็อกข้าว 7แสนตัน

ประธานกรรมการ นบข. เห็นชอบขายข้าวรัฐให้ผู้ชนะประมูลปริมาณกว่า 7 แสนตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐได้ร่วมกันพิจารณาผลการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งมีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด 8 ราย จำนวน 28 คลัง ปริมาณ 753,571.95 ตัน และผลการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งมีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด 7 ราย จำนวน 18 คลัง ปริมาณรวม 169,149.07 ตัน ซึ่งผลการพิจารณา คณะทำงานฯ ได้นำเสนอประธานกรรมการ นบข. ให้ความเห็นชอบ ดังนี้

1. การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและใกล้เคียงมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด P/A/B) ให้แก่ผู้เสนอซื้อสูงสุดที่ผ่านเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำตามที่ นบข. กำหนด จำนวน 8 ราย ใน 26 คลัง ปริมาณ 702,615.30 ตัน มูลค่าเสนอซื้อ 6,914.61 ล้านบาท

2. การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งเป็นข้าวเกรด C ข้าวผิดไปจากมาตรฐาน และข้าวผิดชนิด ให้แก่ผู้เสนอซื้อสูงสุดที่ผ่านเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำตามที่ นบข. กำหนด จำนวน 3 ราย ใน 6 คลัง ปริมาณ 52,397.21 ตัน มูลค่าเสนอซื้อ 287.07 ล้านบาท ทั้งนี้ ข้าวดังกล่าวที่เข้าสู่อุตสาหกรรม ประธานกรรมการ นบข. ได้มอบหมาย อคส. และ อ.ต.ก. ดำเนินมาตรการควบคุมเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มิใช่อาหารคนเพื่อมิให้ข้าวดังกล่าวออกมาปะปนกับข้าวในตลาดปกติต่อไป

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกนาปีได้ขยับตัวสูงขึ้น เนื่องจากไทยชนะการประมูลขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G-to-G) ให้ฟิลิปปินส์ ปริมาณ 1 แสนตันประกอบกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเริ่มรับมอบข้าวตามสัญญาที่มีการลงนามเมื่อเดือนธันวาคม 2558 จำนวน 1 ล้านตัน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาราคา 1 แสนตันแรก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับมอบได้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนศกนี้ ทั้งนี้ คาดว่าปลายปีนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียจะเปิดนำเข้าข้าวแบบรัฐต่อรัฐเพิ่มเติมอีก ซึ่งจะเป็นโอกาสดีของรัฐบาลไทยที่จะหาตลาดมารองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดมากในช่วงปลายปีนี้