เผย 'โมซัมบิก' สนใจซื้อข้าวไทย 3 แสนตัน

เผย 'โมซัมบิก' สนใจซื้อข้าวไทย 3 แสนตัน

"รมว.พาณิชย์" เผย "โมซัมบิก" สนใจซื้อข้าวจากไทยแบบจีทูจีจำนวน 3 แสนตัน พร้อมเล็งขยายตลาดข้าวในแอฟริกา

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โมซัมบิกประสงค์จะซื้อข้าวจากไทยในรูปแบบรัฐต่อรัฐ โดยเป็นข้าว 5% และ 15% ปริมาณรวม 300,000 ตัน โดยได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee – JTC) ไทย-โมซัมบิก ครั้งที่ 1 แล้ว ซึ่งการเดินทางมาเยือนไทยของฝ่ายโมซัมบิกครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว และกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะเจรจาร่วมกับหน่วยงานของไทยเพื่อหารือในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโมซัมบิกต่อไป

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางเยือนโมซัมบิก เพื่อเข้าร่วมการประชุม JTC ไทย-โมซัมบิก ครั้งที่ 1 ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งในการเดินทางดังกล่าว ไทยเล็งเห็นว่าโมซัมบิกเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุนด้านต่างๆ เช่น การเกษตร ประมง อัญมณี พลังงาน และการก่อสร้าง โดยมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญจำนวนมาก อาทิ ประมง อัญมณี ป่าไม้ ในขณะที่โมซัมบิกมีความต้องการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งไทยมีศักยภาพ นอกจากนี้ โมซัมบิกยังเป็นสมาชิกของ Tripartite FTA ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจในแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ มีประชากรรวมมากกว่า 600 ล้านคน ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยรับจะเป็นเจ้าภาพและเชิญโมซัมบิกเข้าร่วมประชุม JTC ไทย-โมซัมบิก ครั้งที่ 1 (ระดับรัฐมนตรี) ในช่วงต้นปี 2560

โมซัมบิกเป็นคู่ค้าอันดับที่ 79 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับ 11 ในทวีปแอฟริกา เป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 70 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับ 9 ในทวีปแอฟริกา ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2554-2558) การค้าระหว่างไทยกับโมซัมบิกมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 180 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาตลอด เฉลี่ยปีละ 158 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2558 การค้ารวมระหว่างไทยกับโมซัมบิกมีมูลค่า 190 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย

สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปโมซัมบิก เช่น ข้าว เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผ้าผืน น้ำตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องนุ่งห่ม เครื่องวีดีโอ เครื่องเสียงอุปกรณ์ หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เป็นต้น