เตือนเกษตรกรใต้! ปรับต้นทุนผลิต กันล่มสลายในอนาคต

เตือนเกษตรกรใต้! ปรับต้นทุนผลิต กันล่มสลายในอนาคต

ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อ1ตำบล1SMEs พื้นที่14จังหวัดภาคใต้ กว่า 3,000 ล้าน เตือนเกษตรกรใต้ ปรับต้นทุนการผลิตแข่งเพื่อนบ้าน กันล่มสลายในอนาคต

วันที่ 1 ส.ค. ที่อาคารอุบลรัตน์ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด หรือ(โค-อ๊อฟ) อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. อดีต รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิดตัวการขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SMEs ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 1,890 ราย มีมูลค่ากว่า 3,382 ล้านบาท

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.มีความพร้อมในการสนับสนุนโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SMEs ให้กับเกษตรกรตามที่รัฐบาลมอบหมาย โดยสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ส่งเสริมการประกอบการอาชีพของเกษตรหรือชุมชน พัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในกระบวนการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เช่น เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน และบริษัทชุมชน ที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจหรือกิจการ ที่มีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของเกษตรกรหรือชุมชน และการพัฒนาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรของชุมชนในขบวนการผลิต การรวบรวมการแปรรูปการตลาด และการบริการ รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจ หรือกิจการที่ระหว่างการพัฒนา ตนเองเพื่อประกอบการ SMEs โดยกำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 20 ล้านบาทตั้งแต่ปีที่ 1-7 คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 8 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยปกติของธนาคาร ธ.ก.ส.

เริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาล่าสุด ณ.วันที่ 25 ก.ค. 2559 มีเกษตรกรลูกค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 12,196 ราย สนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรแล้วในวงเงินจำนวน 1,3562.9 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยทั่วประเทศให้เป็นผู้ประกอบการ SMEs เกษตรหรืออย่างน้อย 1 ตำบล ต้องมีผู้ประกอบการ SMEs เกษตร 1 ราย ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 1 ตำบล 1 SMEs เกษตรกรถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เกษตรกรหรือชุมชนใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้สามารถติดต่อ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

ด้านนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. กล่าวเตือนเกษตรกรให้ปรับตัวลดต้นทุนการผลิตพร้อมพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้สามารถสู้กับประเทศเพื่อนบ้าน มิฉะนั้นภาคการเกษตรของไทยอาจล่มสะลายในอนาคตข้างหน้านี้