'นบข.' เตรียมอนุมัติขายข้าวรวม 3.4 แสนตัน

'นบข.' เตรียมอนุมัติขายข้าวรวม 3.4 แสนตัน

"นบข." เตรียมอนุมัติขายข้าวรวม 3.4 แสนตัน จากปริมาณระบายรวม 3.7 ล้านตัน ปัดพลาดเป้าแต่ผู้ซื้อเสนอราคาต่ำ ระบุรัฐส่งสัญญาณชัดไม่ขายของถูก

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐได้มีการพิจารณาผลการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 18 ราย ใน 78 คลัง ปริมาณ 976,291.52 ตัน แต่ในจำนวนนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำตามที่ คณะกรรมการนโยบาและบริหารจัดการข้าว (นบข.) กำหนด จำนวน 4 ราย ใน 9 คลัง ปริมาณ 45,458.99 ตัน คิดเป็น 2.79% ของจำนวนทั้งหมด 1.6 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อ 326.61 ล้านบาท โดยในส่วนของข้าวเกรด.C. ข้าวผิดไปจากมาตรฐาน และข้าวผิดชนิด ได้มอบหมาย อคส. และ อ.ต.ก. ดำเนินมาตรการควบคุมการนำข้าวดังกล่าวนี้เข้าสู่อุตสาหกรรมที่มิใช่อาหารคน เพื่อมิให้ข้าวดังกล่าวออกมาปะปนกับข้าวในตลาดต่อไป

ส่วนการระบายแบบให้มีคำสั่งซื้อต่างประเทศเพื่อส่งออกครั้งที่ 1/ 2559 ซึ่งเปิดระบายปริมาณรวม 2.17 ล้านตัน มีผู้เสนอราคาสูงสุด 6 ราย จากจำนวนผู้เสนอราคารวม 7 ราย ในจำนวนนี้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 5 ราย ปริมาณรวม 3 แสนตัน หรือ 9% ของปริมาณทั้งหมดที่เปิดขาย ในส่วนนี้จะนำผลการพิจารณาเสนอที่ประชุม นบข. พิจารณา วันที่ 3 ส.ค.นี้ หากได้รับความเห็นชอบจะทำให้รัฐบาลระบายข้าวครั้งนี้รวมทั้งหมด 3.4 แสนตัน จากปริมาณขายรวม 3.7 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม การอนุมัติขายในปริมาณที่น้อยกว่าที่เปิดระบายไม่ได้สะท้อนว่าตลาดมีความอิ่มตัว แต่เป็นเพราะเอกชนไม่แน่ใจว่าการระบายข้าวแบบผสมรวมระหว่างข้าวดีและข้าวเสื่อมควรจะกำหนดราคาเหมาะสมอย่างไรทำให้ส่วนใหญ่เสนอราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐตั้งไว้ ซึ่ง นบข.ต้องการส่งสัญญาณว่า จะไม่ขายข้าวในราคาที่ต่ำกว่า เกณฑ์ ซึ่งทำให้แผนการระบายจากนี้ไม่กระทบเพราะรัฐจะยังคงเดินหน้าระบายข้าวต่อไป แต่เชื่อว่า ครั้งต่อไปจะได้ราคาที่ดีขึ้น ส่วนจะเป็นเมื่อใด ปริมาณเท่าไหร่ และเป็นข้าวชนิดใด ต้องรอการพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง

หากการขายข้าวครั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากนบข.จะทำให้รัฐมีข้าวเหลือในสต็อก รวม 9.1 ล้านตัน สำหรับการส่งออกข้าวทั้งปี ตั้งเป้าไว้ที่ 9.5 ล้านตันคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย ล่าสุด ณ วันที่ 26 ก.ค. ส่งออกข้าวไปแล้ว 5.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.5% มูลค่า 8.66 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8%