คาดส่งออกข้าวปีนี้อยู่ที่9.2ล้านตัน พลาดเป้าเล็กน้อย

คาดส่งออกข้าวปีนี้อยู่ที่9.2ล้านตัน พลาดเป้าเล็กน้อย

"สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย" คาดยอดส่งออกข้าวปีนี้อยู่ที่ 9.2 ล้านตัน จากเป้าหมายที่ 9.5 ล้านตัน หลังราคาส่งออกข้าวไทยสูงขึ้น

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ว่าการส่งออกข้าวในปี 59 จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 9.5 ล้านตัน โดยคาดว่าจะส่งออกได้เพียง 9.2 ล้านตัน เพราะขณะนี้ราคาส่งออกข้าวไทยสูงขึ้น และห่างจากราคาส่งออกข้าวประเทศคู่แข่งมากกว่าตันละ 50 เหรียญสหรัฐ

ปัจจุบัน ราคาส่งออกข้าว 5% ของไทยอยู่ที่ตันละ 443 ดอลลาร์สหรัฐ ข้าวเวียดนามตันละ 374 ดอลลาร์สหรัฐ หรือห่างกันประมาณตันละ 60 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ประเทศผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากประเทศที่มีราคาถูกกว่าไทย

"ราคาข้าวในประเทศไทยแพงขึ้น เพราะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วง และเกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่จนผลผลิตลดลง ขณะที่อินเดียผลผลิตเริ่มดีขึ้น เวียดนามก็ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากตามที่คาดการณ์ไว้ ส่วนจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ผลผลิตในประเทศมากขึ้น รัฐบาลเขาจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องนำเข้าข้าวจากไทยในขณะนี้ แต่คาดว่าในไตรมาส 3 และ 4 ประเทศผู้นำเข้าข้าวจะมีคำสั่งซื้อเข้ามาบ้างตามวงจรการค้าข้าวปกติ" นายชูเกียรติ กล่าว