คมนาคมย้ำรถบรรทุก ต้องติดจีพีเอสทุกคันในปี62

คมนาคมย้ำรถบรรทุก ต้องติดจีพีเอสทุกคันในปี62

"รมช.คมนาคม" ย้ำรถบรรทุกต้องติดตั้งจีดีพีเอสให้ครบทุกคันภายในปี 62 ฝ่าฝืนไม่ต่อใบอนุญาต พร้อมสั่งกรมการขนส่งทางบกตั้ง Control Room

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมต้องการให้การใช้รถบรรทุกต่างๆ มีความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้มากที่สุด จึงได้มีมาตรการบังคับใช้ ให้รถบรรทุกทุกคันที่มีการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกติดตั้งระบบจีพีเอสให้ครบ 1 ล้านคัน ภายในปี 2562 จากปัจจุบันที่มีการติดตั้งแล้ว 60,000 คัน โดยหากผู้ประกอบการรถบรรทุกรายใด ไม่ติดตั้งเครื่องจีพีเอสตามระยะเวลาที่กำหนด กรมการขนส่งทางบกจะไม่ต่อทะเบียนรถดังกล่าว แต่หากมีการติดตั้งเครื่องจีพีเอสแล้วพบว่าขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนดและขับรถน่าอันตราย จะมีการตักเตือน หากพบกระทำความผิดซ้ำ จะพักใช้ใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาตตามลำดับ ขณะเดียวกัน จะมีการบังคับใช้กฎหมายให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกต้องพักการขับเป็นเวลา ครึ่งชั่วโมงหากขับขี่ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ชั่วโมงแล้ว เพื่อให้การขับขี่ของผู้ขับรถบรรทุกมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการติดตามประสิทธิภาพในการขับขี่ของคนขับรถบรรทุก รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระทรวงคมนาคมจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดติดตามดูแลสัญญาณจีพีเอสของบรรทุกทุกคนอย่างใกล้ชิด และกรมการขนส่งทางบกจะตั้ง Control Room เพื่อติดตามสถานการณ์อีกขั้นต่อไป