สภากทม.ยก'ชองเกชอน' ต้นแบบฟื้นฟูคลองในกรุงเทพฯ

สภากทม.ยก'ชองเกชอน' ต้นแบบฟื้นฟูคลองในกรุงเทพฯ

สภากทม.บินดูงานเกาหลีใต้ ยก “ชองเกชอน” ต้นแบบฟื้นฟูคลองในกรุงเทพฯ เล็งยื่นญัตติที่ประชุม ตั้งคกก.ศึกษาแผนเก็บภาษีบำบัดน้ำเสีย

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานคณะรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สภากรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวภายหลัง คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนำโดยนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง สภากรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และศึกษาการพัฒนาและการบำรุงรักษาคลองชองเกชอน กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี วานนี้ (14มิ.ย.) ว่า การพัฒนาและการบำรุง รักษาคลองชองเกชอนของกรุงโซลเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคลองในเมืองให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถมาพักผ่อน ทำกิจกรรม และเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาจะมีปัญหาอุปสรรคในการจัดการปัญหาที่อยู่อาศัยผู้บุกรุกริมคลอง การรื้อทางด่วนยกระดับเหนือแนวคลองและถนนริมคลอง รวมถึงความพยายามโน้มน้าวกลุ่มผู้ต่อต้าน ทำให้มีการประชุมทำความเข้าใจกันกว่า 2,000 ครั้ง แต่ก็มีความสำเร็จในที่สุดในปี 2003 ซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญของนายลี มยอง บัค ผู้ว่าการกรุงโซลในสมัยนั้น ที่ผลักดันโครงการนี้สำเร็จ จนได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในเวลาต่อมา

นายชยาวุธ กล่าวว่า ส่วนในกรุงเทพฯกำลังดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ริมคลอง จุดที่ได้เริ่มทำไปแล้วและเห็นความเปลี่ยนแปลง อาทิ คลองโอ่งอ่าง ขณะที่พื้นที่ริมคลองลาดพร้าวได้เริ่มเดินหน้าก่อสร้างเขื่อนริมคลอง ซึ่งกทม.ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในการจัดหาที่อยู่ใหม่ให้แก่ผู้รุกล้ำ อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาน้ำในคลองเน่าเสียเป็นเรื่องใหญ่ต้องมีการลงทุนสูง ในขณะที่ระบบปิดล้อมเพื่อจัดเก็บน้ำเสียมาบำบัด ยังมีไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม จะนำแนวทางที่ได้จากการดูงานไปยื่นญัตติต่อที่ประชุมสภากทม. เพื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ระหว่างฝ่ายบริหารกับสมาชิกสภากทม. เพื่อมาร่วมคิดหาแนวทางดำเนิน รวมถึงศึกษาความเป็นได้เรื่องการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม และความเหมาะสมในการเก็บค่าบำบัดน้ำเสียต่อไปด้วย