พาณิชย์เตรียมชง นบข. ตั้ง'สถาบันการพาณิชย์ข้าว'

พาณิชย์เตรียมชง นบข. ตั้ง'สถาบันการพาณิชย์ข้าว'

"ปลัดพาณิชย์" เตรียมเสนอ นบข. อนุมัติตั้ง "สถาบันการพาณิชย์ข้าว" หวังพัฒนาข้าวไปสู่การเป็นซูเปอร์ฟูดส์ คาดใช้งบ 600 ล้านบาท

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับคณะทำงานดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและภาคเอกชนเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการพาณิชย์ข้าว ประกอบด้วยภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวงจรการผลิตข้าว 18 ราย เช่น บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัทบางกอกอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด และบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด เป็นต้น เห็นตรงกันว่า ประเทศไทย ควรจัดตั้งสถาบันการพาณิชย์ข้าวขึ้น เพื่อดึงผลผลิตข้าวส่วนหนึ่งของประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูป โดยใช้นวัตกรรมขั้นสูง เพื่อวิจัยและพัฒนาข้าวไปสู่การเป็นซูเปอร์ฟูดส์ และพร้อมจะลงทุนทันที หากมีความชัดเจนทั้งตัวสินค้า และความต้องการของตลาด แม้ปัจจุบัน จะมีหลายหน่วยงานที่ทำการพัฒนาและวิจัยข้าวในประเทศแล้ว แต่ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน และยังติดขัดในกระบวนการทั้งการทดสอบสินค้า การกำหนดมาตรฐานและการรับรองความปลอดภัยให้กับสินค้า และยังขาดวัตถุดิบ เพราะในการนำข้าวมาผลิตเป็นซูเปอร์ฟูดส์ การเพาะปลูกข้าวจะต้องมีมาตรฐาน เป็นสินค้าอินทรีย์

ทั้งนี้ รัฐบาล ควรเข้ามาเป็นตัวกลางในการทำงาน ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมงานวิจัย เพื่อใช้นวัตกรรมขั้นสูง ซึ่งปัจจุบันได้เห็น น้ำมันรำข้าว แล้ว ในระยะต่อไปควรพัฒนาเป็นเครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งสร้างให้เกิดการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย และการหาวัตถุดิบ ไปจนถึงการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่สู่ตลาด เพื่อดูความต้องการของตลาด และจูงใจให้ผู้ประกอบการ นำไปต่อยอดผลิตเป็นสินค้าออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของโลก พร้อมสร้างสัญลักษณ์ให้กับประเทศ ถ้านึกถึงข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว ต้องนึกถึงไทย

อย่างไรก็ตาม เตรียมเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งสถาบันการพาณิชย์ข้าว ในการประชุม ช่วงปลายเดือนนี้ หรือต้นเดือนกรกฎาคมนี้ หากได้รับการอนุมัติขั้นตอนต่อไป จะต้องจัดทำรูปแบบการจัดตั้งสถาบันฯ เพื่อเสนอ ครม. เห็นชอบ โดยเบื้องต้น คาดว่า ใช้งบประมาณในการจัดตั้งประมาณ 600 ล้านบาท