เตรียมเปิดประมูลข้าว2.24ล้านตัน ยื่นซอง15มิ.ย.นี้

เตรียมเปิดประมูลข้าว2.24ล้านตัน ยื่นซอง15มิ.ย.นี้

"กระทรวงพาณิชย์" ประกาศระบายข้าวสารในสต็อกครั้งที่ 4 ปริมาณ 2 .24 ล้านตันล็อตใหญ่ที่สุดของรัฐบาล เปิดยื่นซองเสนอราคา 15 มิถุนายนนี้

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดชี้แจงเงื่อนไขการประมูลข้าวสารในสตอกของรัฐ เป็นการทั่วไป ครั้งที่ 4 ของปี 2559 ปริมาณสูงถึงกว่า 2 . 24 ล้านตัน ถือเป็นการระบายล็อตใหญ่ที่สุดของรัฐบาลชุดนี้ เพื่อเร่งลดภาระการดูแลและจัดเก็บข้าวในคลัง ซึ่งยังคงได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการค้าข้าว เข้ารับฟังการชี้แจงเงื่อนไข เนื่องจากขณะนี้ทั้งใน และต่างประเทศ ยังมีความต้องการข้าวอยู่ หลังจากภัยแล้ง มีผลให้ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

สำหรับการเปิดระบายข้าวในปริมาณมากครั้งนี้ ได้ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมมาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดระบาย เนื่องจากราคาข้าว อยู่ในทิศทางขาขึ้น และจะได้เร่งระบายข้าวกองล้ม ที่ได้รับความเสียหายจากพายุก่อนหน้านี้ รวมทั้งเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ก็ต้องเร่งระบายเพื่อไม่ให้ข้าวเกิดความเสียหาย และลดภาระการจัดเก็บ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า หากผู้ประมูลเสนอราคาที่ต่ำก็ไม่อนุมัติขายแน่นอน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ ซึ่งหากสามารถระบายได้หมด 2.24 ล้านตัน จะทำให้คงเหลือข้าวในสตอกรัฐ ประมาณ 8 ล้านตัน

โดยชนิดข้าวในสต็อกของรัฐ ที่จะนำออกมาเปิดประมูลเป็นการทั่วไปในครั้งนี้ ประกอบด้วย 16 ชนิด เป็นข้าวขาว 5% ปริมาณมากที่สุด กว่า 9 แสน 4 หมื่นตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของข้าวที่เปิดประมูลทั้งหมด ที่เหลือเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวท่อนหอมมะลิ และปลายข้าว A1 เลิศ เป็นต้น จำนวน 173 คลัง ใน 35 จังหวัด โดยจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายนนี้ ก่อนที่จะเปิดให้ยื่นซองเอกสารเพื่อตรวจคุณสมบัติ ในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ และจะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ และทำการเปิดซองทันทีในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ การเปิดประมูลข้าวภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติถึงรัฐบาลปัจจุบัน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ปัจจุบัน สามารถระบายข้าวได้แล้ว ปริมาณทั้งสิ้น 5,481,679 ตัน คิดเป็นมูลค่า 58,278 ล้านบาท ส่วนกรณีการส่งมอบข้าวที่เอกชนประมูลได้ แต่มีบางกองข้าวผิดไปจากหลักเกณฑ์นั้น ทางองค์การคลังสินค้า( อคส.) อยู่ระหว่างเจรจากับทางบริษัทที่ประมูลได้และได้ตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหา คือ การคืนเงินหรือหาข้าวกองที่ใกล้เคียงกันส่งมอบแทน ซึ่งเหลือเพียงไม่กี่รายและปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

นอกจากนี้ ส่วนกระแสข่าวที่จะเผาทำลายมันสำปะหลังและข้าวโพดที่มีการเก็บฝากอยู่ในโกดังต่างๆนั้น ซึ่งทาง อคส.เสนอขอทำลายด้วยการเผาสินค้าดังกล่าวที่มีอยู่รวมกันกว่า 4 แสนตันนั้น ในเบื้องต้นจะต้องนำเรื่องนี้เสนอต่อคณะกรรมการดูแลสินค้าเกษตรก่อน คาดว่าจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมได้ในเร็วๆนี้ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัญมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบตามมติดังกล่าวต่อไป