'พาณิชย์'เตรียมเปิดประมูลข้าวล็อตใหญ่ 2.24 ล้านตัน

'พาณิชย์'เตรียมเปิดประมูลข้าวล็อตใหญ่ 2.24 ล้านตัน

"กระทรวงพาณิชย์" เตรียมเปิดประมูลข้าวสต็อกของรัฐล็อตใหญ่ 2.24 ล้านตัน พร้อมเปิดรับฟังเงื่อนไข 3 มิ.ย. - เปิดยื่นซองราคา 15 มิ.ย.นี้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคาข้าวในตลาดขณะนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่ในภาวะขาขึ้น โดยราคาข้าวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตลาดยังมีความต้องการข้าว เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมาที่ส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลงและออกสู่ตลาดล่าช้ากว่าปกติ ประธานกรรมการ นบข.จึงได้เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ เปิดประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 4/2559 ปริมาณ 2.24 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าการเปิดประมูลทุกครั้งที่ผ่านมา

กรมการค้าต่างประเทศ มีกำหนดจะเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเงื่อนไขการประมูล (TOR) ในวันที่ 3 มิ.ย.59 และจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลัง ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 กำหนดการยื่นซองเอกสารเพื่อตรวจคุณสมบัติ วันที่ 13 มิ.ย. 59 และยื่นซองและเปิดซองเสนอราคาวันที่ 15 มิ.ย.59 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

โดยเล็งเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เอื้ออำนวยและเหมาะสมในการนำข้าวในสต็อกของรัฐออกมาระบายเป็นการทั่วไป เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง และเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกที่จะชี้นำราคาข้าวในตลาดให้สูงขึ้น ซึ่งจะได้เป็นผลดีต่อราคาส่งออกของข้าวไทยและราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้รับจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวที่กำลังจะออกสู่ตลาด

โดยชนิดข้าวในสต็อกของรัฐที่จะนำออกมาเปิดประมูลเป็นการทั่วไปในครั้งนี้ ประกอบด้วย 16 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2, ข้าวหอมจังหวัด, ข้าวขาว 5%, ข้าวขาว 10%, ข้าวขาว 15%, ข้าวขาว 25% เลิศ, ข้าวปทุมธานี, ข้าวเหนียวขาว 10%, ข้าวท่อนหอมมะลิ, ข้าวท่อนหอมจังหวัด, ข้าวท่อนปทุมธานี, ปลายข้าวหอมมะลิ, ปลายข้าวหอมจังหวัด, ปลายข้าวปทุมธานี, ปลายข้าว A1 เลิศ และปลายข้าว A1 รวมปริมาณทั้งสิ้น 2,239,564.759371 ตัน จำนวน 173 คลัง ใน 35 จังหวัด