'พาณิชย์'เผยส่งออก เม.ย. พลิกติดลบ8.0%

'พาณิชย์'เผยส่งออก เม.ย. พลิกติดลบ8.0%
25 พฤษภาคม 2559
21,236

"กระทรวงพาณิชย์" เผยส่งออกเดือน เม.ย.59 พลิกกลับมาติดลบ 8.0% หลังกระแสการค้าโลกยังเปราะบาง ขณะที่นำเข้าติดลบ 14.92%

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยตัวเลขการส่งออกของไทยเดือนเมษายน 2559 กลับมาหดตัว 8% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามกระแสการค้าโลกที่ยังมีความเปราะบาง เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกยังไม่มีความชัดเจน ประกอบกับปัจจัยด้านราคาสินค้าเกษตรและน้ำมันที่หดตัวสูงที่เป็นแรงกดดันให้มูลค่าขยายตัวต่ำกว่าปริมาณส่งออกที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง ประเทศคู่ค้าหลายประเทศชะลอการนำเข้าลง และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกเชิงลบที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อย่างไรก็ดี การส่งออกของไทยมีสถานการณ์ที่ดีกว่าประเทศอื่นๆ มาก แสดงว่าไทยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ในตลาดและสินค้าส่งออกสำคัญไว้ได้ สะท้อนให้เห็นว่าความสามารถทางการแข่งขันของไทยยังอยู่ระดับที่ดี

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการ เพื่อการขับเคลื่อนการส่งออกของไทย ปี 2559 อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านขยายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุก แก้ไขปัญหาข้อจำกัดทางการค้าร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน รวมถึงการส่งเสริมการค้าบริการและส่งเสริมผู้ประกอบการไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินบาท การส่งออกเดือนเมษายน 2559 มีมูลค่า 539,841 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -1.55 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) และระยะ 4 เดือน (ม.ค. – เม.ย. 59) มีมูลค่า 2,463,635 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY)

ในขณะที่การนำเข้าเดือนเมษายน 2559 มีมูลค่า 521,044 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -8.95 (YoY) และระยะ 4 เดือน (ม.ค. – เม.ย. 59) มีมูลค่า 2,171,197 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -4.61 (YoY) ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือนเมษายน 2559 เกินดุล 18,797 ล้านบาท และระยะ 4 เดือน (ม.ค. – เม.ย. 59) เกินดุล 292,438 ล้านบาท

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกเดือนเมษายน 2559 มีมูลค่า 15,545 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ -8.00 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) และระยะ 4 เดือน (ม.ค. – เม.ย. 59) มีมูลค่า 69,374 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ -1.24 (YoY) ทั้งนี้หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน และทองคำ มูลค่าส่งออกเดือนเมษายน 2559 จะหดตัวที่ร้อยละ -6.2 (YoY)

ในขณะที่การนำเข้าเดือนเมษายน 2559 มีมูลค่า 14,824 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ -14.92 (YoY) และระยะ 4 เดือน (ม.ค. – เม.ย. 59) มีมูลค่า 60,464 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ -12.73 (YoY) ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือนเมษายน 2559 ยังคงเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 ติดต่อกันมีมูลค่า 721 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และระยะ 4 เดือน (ม.ค. – เม.ย. 59) เกินดุล 8,910 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรหดตัวต่อเนื่องตามราคาสินค้าเกษตรโลก โดยภาพรวมเดือนเมษายน 2559 มูลค่าส่งออกลดลงร้อยละ -2.8 (YoY) ตามทิศทางของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนเมษายน 2559 นี้ ข้าวหดตัวถึงร้อยละ –11.5 (YoY) เช่นเดียวกับ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (-18.5) ทูน่ากระป๋อง (-13.7) น้ำตาลทราย (-15.8) หดตัวสูง ซึ่งเป็นผลจากการหดตัวด้านราคาเป็นสำคัญ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง