ขสมก.เร่งลดค่าใช้จ่าย เดินหน้าลดพนักงาน

ขสมก.เร่งลดค่าใช้จ่าย เดินหน้าลดพนักงาน

ขสมก.เร่งลดค่าใช้จ่าย เตรียมเปิดโครงการลาออกก่อนเกษียณ กระเป๋ารถเมล์ 3 พันคน เตรียม 2 อู่ให้เอกชนเช่าเปิดห้างสรรพสินค้า

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)เปิดเผยความคืบหน้าของแผนลดค่าใช้จ่ายของขสมก.ว่าเตรียมจะเปิดโครงการลาออกหรือให้เกษียนก่อนกำหนด สำหรับพนักงานที่สมัครใจลาออก ตามแผนปรับลดพนักงานเก็บค่าโดยสารจำนวน 3 พันคน เพื่อรองรับการนำระบบตั๋วร่วมอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในปี 2560

การลดพนักงานเป็นหนึ่งในแผนฟื้นฟูกิจการขสมก. เป็นแผนระยะ 10 ปี นอกจากลดพนักงาน ยังมีการจัดหารถเมล์ใหม่ การปรับลดเส้นทางรถเมล์ เพราะปัจจุบันขสมก.มีหนี้สินสะสม 9 หมื่นล้านบาท มีภาระดอกเบี้ยปีละกว่า 240 ล้านบาท 

นอกจากนี้ขสมก.ยังมีแผนหารายได้ โดยแผนงานเบื้องต้น ขสมก.เตรียมนำที่ดินในมือที่เป็นอู่รถเมล์มีศักยภาพ 2 แปลงมาพัฒนาเชิงพาณิชย์ คืออู่บางเขน และอู่มีนบุรี แห่งละไม่ต่ำกว่า 10 ไร่  โดยจะเปิดให้เอกชนเช่าพื้นที่  30 ปี นำไปพัฒนาต่อยอดเป็นห้างสรรพสินค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ โดยคาดว่าจะมีรายได้จากส่วนนี้ก้อนแรกประมาณ 500 ล้านบาท จากนั้นจะเป็นค่าเช่าในแต่ละอีก ที่ขึ้นอยู่กับการเจรจา คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1 ปีนับจากนี้ ส่วนพื้นที่ต่อไป ที่จะพิจารณาให้เช่า คือ อู่สวนสยาม มีนบุรี และอู่แสมดำ พระราม 2