'พาณิชย์' สั่งสอบราคาข้าวเหนียวสูงผิดปกติ

'พาณิชย์' สั่งสอบราคาข้าวเหนียวสูงผิดปกติ

"กระทรวงพาณิชย์" สั่งสอบสาเหตุราคาข้าวเหนียวสูงทำสถิติ หลังพบข้อมูลว่าราคาข้าวเปลือกเหนียวราคาสูงถึง 13,000-15,000 บาทต่อตัน

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน (คน.) และกรมการค้าต่างประเทศ (คต.)ไปตรวจสอบสาเหตุราคาข้าวเหนียวที่มีราคาสูงขึ้นว่าผิดปกติหรือไม่ หลังจากได้รับข้อมูลว่าขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเหนียวราคาสูงถึง 13,000-15,000 บาทต่อตัน หรือกก.ละ 13-15 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 11,000 ต่อตัน หรือกก.ละ 11 บาท เพราะกังวลว่าหากเกษตรกรเห็นว่าราคาข้าวเหนียวมีราคาสูงจะแห่ปลูกมากขึ้นใน ฤดูกาลผลิตใหม่ ทำให้เกิดปัญหาปริมาณผลผลิตสูงเกินความต้องการ ล้นตลาดและราคาตกต่ำ

"กังวลราคาสูงจะสร้างเข้าใจ ผิดต่อเพาะปลูกรอบหน้า ถือว่าผิดปกติราคาข้าวเหนียวสูงจนทำสถิติ และสูงกว่าราคาข้าวหอมมะลิกว่า 1,000 บาทต่อตัน ก็ต้องดูสาเหตุที่สูงขึ้น ว่าความต้องการแท้จริง หรือ ความต้องการเทียม เพราะปกติข้าวเหนียวปลูกเพื่อบริโภคในประเทศ และส่งออกต่อปีไม่สูง ประมาณ 300,000 ตันเท่านั้น เบื้องต้นจากการตรวจสอบมุ่งตรวจสอภาคอุตสาหกรรมถึงความต้องการใช้ข้าว เหนียวเพื่อการผลิตเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือมีลักลอบนำไปขายตามชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเจอปัญหาภัยแล้งเหมือนไทย" น.ส.ชุติมา กล่าว