ยอดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ ไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น53%

ยอดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ ไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น53%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผย ยอดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนไตรมาสแรกอยู่ที่ 38,200 หน่วย เพิ่มขึ้น 53%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม พบว่าไตรมาสแรกปี 2559 มีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทุกประเภทรวมกันประมาณ 38,200 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 จากปี 2558 ซึ่งมีประมาณ 24,900 หน่วย โดยจำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดไตรมาสแรกปี 2559 แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่เดือนมกราคมประมาณ 9,500 หน่วย กุมภาพันธ์ประมาณ 16,000 หน่วย และมีนาคมประมาณ 12,700 หน่วย

ทั้งนี้ จากจำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดไตรมาสแรก ปี 2559 แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพฯ ประมาณ 15,000 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากปี 2558 และ 5 จังหวัดปริมณฑลรวมกันประมาณ 23,200 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 จากปี 2558 แบ่งเป็นห้องชุดประมาณ 24,700 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 65 ของหน่วยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมด บ้านเดี่ยวประมาณ 8,700 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 23 ทาวน์เฮาส์ประมาณ 3,900 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 10 อาคารพาณิชย์พักอาศัยประมาณ 500 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 1 และบ้านแฝด 400 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 1

ส่วนข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด ไตรมาสแรกปี 2559 พบว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประมาณ 48,100 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับ 39,900 หน่วย ในช่วงไตรมาสแรกปี 2558 จากปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยู่อาศัย 48,100 หน่วยนี้ แบ่งเป็นยอดโอนเดือนมกราคมประมาณ 11,400 หน่วย กุมภาพันธ์ประมาณ 14,700 หน่วย และมีนาคมประมาณ 22,000 หน่วย ทั้งนี้ ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาสแรกปี 2559 แยกประเภทเป็นห้องชุดมากที่สุด ประมาณ 24,800 หน่วย รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ประมาณ 13,500 หน่วย บ้านเดี่ยวประมาณ 5,600 หน่วย อาคารพาณิชย์ประมาณ 2,800 หน่วย ที่เหลือเป็นบ้านแฝดประมาณ 1,400 หน่วย