มกอช.ยันตรวจเข้มผักผลไม้สารพิษตกค้าง พร้อมถอนตราQ

มกอช.ยันตรวจเข้มผักผลไม้สารพิษตกค้าง พร้อมถอนตราQ

มกอช.ยันตรวจเข้มผักผลไม้สารพิษตกค้าง พร้อมถอนตราQ

หลังจากที่ “เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือไทยแพน” ออกมาแถลงผลการสุ่มตัวอย่าง ผัก 10 ชนิด ผลไม้ 6 ชนิด 138 ตัวอย่าง ที่สามารถวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างได้กว่า 450 ชนิด ซึ่งตัวอย่างที่นำไปตรวจวิเคราห์นั้น นอกจากผักจากตลาดสดแล้ว ยังมีผักผลไม้ ที่มาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรอง GAP(Good Agricultural Practice)  ที่ได้รับตรา Q จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือมกอช.ด้วยโดยระบุว่าพบสูงถึง 57.1% ของตัวอย่างที่นำไปตรวจสอบ

เรื่องนี้ ทีมงานพิกัดข่าว Now 26 ได้สอบถามไปยัง นางสาวดุจเดือน ศศะนาวินเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้รับคำชี้แจงว่า มกอช.จะเร่งตรวจสอบตามที่ได้รับผลจากไทยแพน หากรายใดที่ได้รับมาตรฐาน Q มีสารพิษตกค้างมากจริง ก็จะถอนตราสัญลักษณ์ทันที

ขณะเดียวกันมกอช.ขออย่าให้ประชาชนตื่นตระหนก เพราะทุกปี กรมวิชาการเกษตร สุ่มตัวอย่างไปตรวจเป็นประจำทุกปีประมาณ 8,000 ตัวอย่าง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ก.ย.58-มี.ค.59) ตรวจไปแล้วประมาณ 3,600 ตัวอย่าง จำนวนนี้เป็นผักผลไม้ที่มีตรา Q ประมาณ 1,000 ตัวอย่าง พบเพียง 7 ตัวอย่างที่มีสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐาน หรือคิดเป็นไม่ถึง 1% 

ขณะเดียวกันเฟซบุ๊กของกลุ่มประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ กรมวิชาการเกษตร ได้แชร์ข้อความชี้แจงผลตรวจสอบของไทยแพนด้วย ยืนยันเรื่องขั้นตอนการรับรอง GAP และหากพบความบกพร่องจะไม่ออกใบรับรอง และหลังรับรองจะตรวจติดตามทุกปี หากไม่ได้มาตรฐานก็ถอนใบรับรอง