'พาณิชย์' ผลักดันชาวนาปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่

'พาณิชย์' ผลักดันชาวนาปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่

กระทรวงพาณิชย์ เร่งผลักดันชาวนารวมกลุ่มปลูก "ข้าวไรซ์เบอร์รี่" ชี้มีพื้นที่ปลูกกว่า 5 พันไร่แล้ว ได้ผลผลิตแล้วประมาณ 1 พันตันข้าวเปลือก

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ หรือการสร้างไรซ์ เบอร์รี่ วัลเล่ย์ เพื่อช่วยกันเพาะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีคุณภาพตามที่กำหนด ป้อนความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ โดยล่าสุดสามารถผลักดันให้รวมกลุ่มได้แล้ว 17 กลุ่ม ใน 13 จังหวัด หรือมีพื้นที่เกือบ 5,000 ไร่ ได้ผลผลิตแล้วราว 1,000 ตันข้าวเปลือก ซึ่งตั้งเป้าผลักดันให้มีการรวมกลุ่มเพิ่มมากขึ้น และมีจำนวนพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น

สำหรับปัญหาของการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ขณะนี้คือ เกษตรกรมักต่างคนต่างปลูก ทำให้ข้าวไม่ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ และทำตลาดยาก ซึ่งกระทรวงฯ ได้แก้ไขปัญหา ด้วยการลงพื้นที่ไปให้ความรู้ ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพาะปลูก เพื่อจะได้ทราบว่ามีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ที่ใด จะได้บริหารจัดการได้

อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ กำลังผลักดันให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้มาตรฐานสินค้าอินทรีย์ โดยอยู่ระหว่างการตรวจรับรองจากหน่วยงานภายนอก ที่จะให้การรับรองมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM) ซึ่งจะทำตลาดต่างประเทศได้ดีขึ้น และยังได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำมาตรฐานข้าวสีชนิดต่างๆ แต่จะเริ่มที่ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นอันดับแรก เพราะเริ่มเป็นที่นิยมและมีความต้องการมากขึ้น

น.ส.ชุติมา กล่าวต่อถึงความคืบหน้าการดำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์อื่นๆ ว่า กระทรวงฯ ได้ผลักดันให้เกิดหมู่บ้านอินทรีย์ หรือออร์แกนิค วิลเลจ (Organic Village) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่าเป็นสินค้าอินทรีย์ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างแท้จริง และอยู่ระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ฉบับใหม่ ระยะ 5 ปี (2560-2564) เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย

นอกจากนี้ ได้ประสานงานกับ 9 ประเทศอาเซียน เพื่อร่วมกันจัดงานแสดงสินค้าอินทรีย์ระดับนานาชาติในไทย ถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยกำหนดจัดงาน Organic & Natural Expo 2016 ที่ไทย ระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค. นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และในปีหน้ามีแผนจะยกระดับการจัดงานไปสู่ระดับภูมิภาค โดยร่วมมือกับผู้จัดงาน Biofach งานแสดงสินค้าอินทรีย์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เมืองนูเร็มเบิร์ก ประเทศเยอรมนี มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 2,000 ราย และมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 50,000 คน โดยกระทรวงฯอยู่ระหว่างการหารือ และเตรียมความพร้อมจัดงานร่วมกับผู้จัดงาน Biofach