'ซูจี'ห้ามครม.ตั้งญาติเป็นผู้ช่วย

'ซูจี'ห้ามครม.ตั้งญาติเป็นผู้ช่วย

"ซูจี" ห้ามครม.ตั้งญาติเป็นผู้ช่วย ครอบคลุมคู่สมรส บุตร ลูกเขย ลูกสะใภ้ หลานสาว หลานชาย

นางอองซาน ซูจี รัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดีของเมียนมา ระบุว่า รัฐบาลเมียนมาได้สั่งห้ามคณะรัฐมนตรีมิให้แต่งตั้งเครือญาติเป็นผู้ช่วยส่วนตัว ซึ่งคำว่าเครือญาติ รวมถึง คู่สมรส บุตร ลูกเขย ลูกสะใภ้ หลานสาว หลานชาย

สำนักประธานาธิบดีเมียนมา แถลงว่า มีเพียงข้าราชการเท่านั้น ที่จะสามารถรับตำแหน่งผู้ช่วยส่วนตัวของรัฐมนตรีได้

ทั้งนี้ รัฐบาลใหม่ของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือเอ็นแอลดี ได้เข้าบริหารประเทศเมื่อวันที่ 1 เม.ย. ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรี 18 คน และกระทรวง 21 กระทรวง

เป้าหมายหลักของรัฐบาลชุดใหม่เมียนมาที่เข้ามาบริหารประเทศเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา อยู่ที่การรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งขจัดการทุจริตและระบบแบ่งพรรคแบ่งพวก และรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเอ็นแอลดี ยังวางแผนจะทบทวนเมกะโปรเจ็กต์ 68 โครงการของรัฐบาลชุดก่อน ที่ถูกระงับไว้ เพราะประชาชนในพื้นที่ยังคัดค้าน หวังรักษาภาพลักษณ์มือสะอาดและให้ความสำคัญกับสิทธิชุมชน ที่ประเทศตะวันตกให้ความสำคัญ

นอกจากนี้ เมียนมายังมีระเบิดเวลาลูกใหญ่อย่างความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ที่ยังคงเป็นปัญหาหนักหน่วงรอการสะสาง แม้ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว รัฐบาลภายใต้การนำของนายพลเต็ง เส่ง จะลงนามในข้อตกลงหยุดยิงร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ 8 กลุ่ม จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ 15 กลุ่ม ซึ่งส่งสัญญาณบวกต่อปัญหาชนกลุ่มน้อย แต่ในหลายพื้นที่ สถานการณ์ความขัดแย้งยังไม่คลี่คลาย

โดยเฉพาะ 7 กลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมข้อตกลงหยุดยิง ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนที่ติดกับจีน และมีสายสัมพันธ์กับรัฐบาลท้องถิ่น หรือรัฐบาลกลางของจีน เช่น ว้า หรือโกกั้ง ควบคุมพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญอย่าง แร่ธาตุ อัญมณี และไม้สูงค่า ซึ่งหากรัฐบาลใหม่สามารถประนีประนอมได้ จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศได้ไม่น้อย