'ก.เกษตรฯ'เตรียมประกาศโซนนิ่งปลูกข้าว สัปดาห์หน้า

'ก.เกษตรฯ'เตรียมประกาศโซนนิ่งปลูกข้าว สัปดาห์หน้า

"กระทรวงเกษตรฯ" เตรียมประกาศพื้นที่ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวในสัปดาห์หน้า คาดมีพื้นที่ส่งเสริมทั่วประเทศประมาณ 55.8 ล้านไร่

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรในการผลิตปี 59/60 ที่จะเริ่มเพาะปลูกได้ราวเดือนพ.ค.นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประกาศพื้นที่ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวประมาณสัปดาห์หน้า เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้ว่ามีพื้นที่ใดบ้างที่อยู่ในเขตส่งเสริม ซึ่งน่าจะมีพื้นที่ในเขตส่งเสริมทั่วประเทศราว 55.8 ล้านไร่จากปีก่อน ที่มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีทั้งหมด 61.74 ล้านไร่ ส่วนพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้เพาะปลูกข้าว กระทรวงเกษตรฯ จะส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน และกระทรวงพาณิชย์จะฝึกอาชีพ และหาอาชีพเสริม เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

สำหรับการกำหนดพื้นที่ให้เพาะปลูกข้าวดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากรน้ำ สภาพพื้นที่ และปริมาณความต้องการของตลาด โดยในปี 59/60 กำหนดให้เพาะปลูกข้าวนาปีได้ไม่เกิน 27 ล้านตันข้าวเปลือกเท่านั้น จากที่ผ่านมา มีผลผลิตมากกว่า 30 ล้านตันข้าวเปลือก

"การกำหนดพื้นที่เพาะปลูกข้าว กระทรวงเกษตรฯ ได้นำเทคโนโลยีของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA มาใช้ และได้จัดทำแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ซึ่งจะทำให้ดูได้ว่าพื้นที่ไหนเหมาะสมปลูกข้าว พื้นที่ไหนไม่เหมาะ เพื่อให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพมากขึ้น" น.ส.ชุติมา กล่าว

นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการเพาะปลูกข้าวนั้นได้กำหนดให้มีผู้ประสานงานดูแล โดยมีผู้ตรวจราชการจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ รวม 28 คนเป็นหัวหน้าคณะ เพื่อแบ่งแยกกันดูแลทั้งประเทศ ตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ โดยจะดูแลตั้งแต่การเพาะปลูก ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว และหากพบจุดใด มีปัญหา จะได้สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

ส่วนกรณีที่กระทรวงเกษตรฯจะส่งเสริมให้เกษตรรวมพื้นที่ทำนาเป็นแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ล่าสุดได้เพิ่มสิ่งจูงใจให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มและทำนาแปลงใหญ่แล้ว โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะปล่อยกู้ให้กลุ่มละ 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำเงินไปใช้หมุนเวียนในการเพาะปลูก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกับโรงสี เพื่อให้เข้ามารับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกแล้ว โดยขณะนี้มีโรงสีแจ้งความประสงค์แล้วกว่า 300 ราย