พาณิชย์เตรียมนำคณะเยือนฮ่องกง ขยายกรอบค้าข้าว

พาณิชย์เตรียมนำคณะเยือนฮ่องกง ขยายกรอบค้าข้าว

รมว.พาณิชย์ เตรียมนำทีมเยือนฮ่องกง เดินหน้าเจรจาขยายตลาดข้าวและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะภาครัฐและภาคเอกชนมีกำหนดเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเยี่ยมเยือน พบปะหารือ และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับรัฐบาลฮ่องกงและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าวของฮ่องกง

ทั้งนี้ ภาระกิจของคณะจะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกง (Mr.Gregory So Kam-leung) เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการขยายตลาดสินค้าข้าวและผลักดันการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง รวมทั้งการขอให้รัฐบาลฮ่องกงสนับสนุนการลงทุนของ SMEs ไทยในฮ่องกง รวมทั้งการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงานDiscover Thai Taste 2016 ณ โรงแรม Mira ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 30 เมษายน 2559 โดยสินค้าที่เป็นไฮไลท์ของงาน คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะสามารถสัมผัสถึงความพิเศษและคุณลักษณะเฉพาะของข้าวดังกล่าว ทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์และคุณสมบัติที่โดดเด่น รวมทั้งรสชาติที่แตกต่างจากข้าวชนิดอื่นผ่านงานนิทรรศการและการแสดงสินค้า ตลอดจนการสาธิตการปรุงอาหารโดยใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นวัตถุดิบหลัก

นอกจากนี้ ยังมีกำหนดพบกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง โดยจะมีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับแผนการตลาดและการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ประจำปี 2559 แนวทางการส่งเสริมข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษของไทยในฮ่องกง เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมนิล เป็นต้น รวมทั้งการปรับปรุงมาตรฐานข้าวไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าข้าวและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการลงนามบันทึกความเข้าใจการซื้อขายข้าวไทยระหว่างผู้ส่งออกข้าวไทยและผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการค้าระหว่างสองประเทศ การมอบรางวัล Best Import Performance of Thai Rice Award 2015 ให้กับผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง จำนวน 8 บริษัท ที่เป็นพันธมิตรทางการค้าที่ดีของไทยและมีการนำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้น