เอกชนยื่นประมูลข้าวล็อต 2 รวม 5.17 แสนตัน

เอกชนยื่นประมูลข้าวล็อต 2 รวม 5.17 แสนตัน

พาณิชย์ เผย เอกชนยื่นประมูลข้าวในสต็อกรัฐแบบทั่วไป-เข้าสู่อุตสาหกรรมล็อต 2 รวม 5.17 แสนตัน มูลค่า 4.6 พันล้านบาท

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ผลการยื่นประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป และข้าวที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรม รวมปริมาณที่มีผู้เสนอราคาสูงสุดทั้งสิ้น 5.17 แสนตัน หรือคิดเป็น 80% ของปริมาณที่เปิดประมูล 6.4 แสนตัน มูลค่ารวม 4,644 ล้านบาท

โดยวันนี้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น 7 ราย ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 6 ราย ผลจากการเปิดซองเสนอราคาซื้อ ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดจำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมเอทานอลและกรดมะนาว ใน 13 คลัง ปริมาณ 98,273 ตัน หรือคิดเป็น 44% ของปริมาณที่เปิดประมูลเข้าสู่อุตสาหกรรม มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 211.42 ล้านบาท

ส่วนเมื่อวานนี้ได้เปิดให้ผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติสำหรับการประมูลข้าวเป็นการทั่วไป 42 ราย ยื่นซองเสนอราคาซื้อ ซึ่งผลการเปิดซองปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองเสนอราคาซื้อเป็นการทั่วไปที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจำนวน 38 ราย โดยมีผู้เสนอราคาที่เสนอราคาซื้อสูงสุดจำนวน 14 ราย ใน 66 คลัง ปริมาณ 4.18 แสนตัน หรือคิดเป็น 100% ของปริมาณที่เปิดประมูลเป็นการทั่วไป มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 4,433 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะนำผลการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ก่อนนำเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาอนุมัติและแจ้งยืนยันผลการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐให้ผู้ชนะการประมูลทราบตามขั้นตอนต่อไป