'ออมสิน'ปิดยื่นกู้บ้านประชารัฐ ปชช.แห่จองสิทธ์ทะลุ3หมื่นล.

'ออมสิน'ปิดยื่นกู้บ้านประชารัฐ ปชช.แห่จองสิทธ์ทะลุ3หมื่นล.

“ออมสิน” เปิดให้ยื่นกู้โครงการบ้านประชารัฐวันนี้วันสุดท้าย หลังมียอดจองสิทธิกว่า3หมื่นล้านภายใน1สัปดาห์ เกินวงเงินที่เตรียมไว้ที่2หมื่นล้าน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประชาชนมาลงทะเบียนใช้สิทธิกู้ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านประชารัฐจำนวนมาก เพียง 1 สัปดาห์จำนวนผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิแล้วเกือบ 3 หมื่นราย วงเงินกว่า 3หมื่นล้านบาท สูงกว่าวงเงินที่เตรียมไว้ที่ 2 หมื่นล้านบาท ธนาคารจึงจะเปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนใช้สิทธิในวันที่ 1 เม.ย.เป็นวันสุดท้าย ก่อนจะปิดโครงการ

“มีคนมาจองสิทธิกู้ซื้อบ้านในโครงการนี้จำนวนมาก เมื่อยอดจองถึง 3 หมื่นล้านบาท จึงต้องปิดลงทะเบียนก่อน เพราะคาดว่าจะมีการอนุมัติเงินกู้ได้ประมาณ 60-70% ใกล้เคียงกับวงเงินที่เตรียมไว้ในโครงการ 2 หมื่นล้านบาทพอดี ส่วนที่เหลือเป็นคนที่ไม่มีความพร้อม เอกสารไม่ผ่าน และความสามารถในการผ่อนชำระไม่ถึง”

ทั้งนี้ธนาคารจะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 2-3 สัปดาห์ จะรู้ข้อมูลว่า มีการอนุมัติสินเชื่อเท่าใด ก่อนมีการพิจารณาว่า จะขยายวงเงินหรือไม่ โดยโครงการนี้ได้รับความสนใจมาก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยถูก เฉลี่ย 3 ปีแรกดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.33% ถูกกว่าต้นทุนการปล่อยกู้สินเชื่อบ้านของธนาคารที่อยู่ที่ 3% โดยธนาคารรับภาระเอง 1.7%

นายฉัตรชัย ศิริไล รองผู้อำนวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.ยังเปิดให้ประชาชนมายื่นกู้ในโครงการบ้านประชารัฐต่อเนื่อง เพราะธนาคารไม่ได้เปิดให้จองสิทธิ ใช้วิธีใครมาก่อนได้ก่อน หมายความว่าใครมีความพร้อมยื่นกู้ได้ก่อน ก็จะได้วงเงินไป และจะนับที่วงเงินการอนุมัติจริง ล่าสุดมีจำนวนที่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการอนุมัติสินเชื่อ 500-600 ล้านบาท

“ธนาคารไม่ได้เปิดให้จองสิทธิ เพราะเกรงว่าจะมีคนที่ไม่มีความพร้อม แต่มาจองสิทธิไว้ก่อน ซึ่งก็จะเป็นการกันสิทธิของคนที่มีความพร้อม เรื่องนี้แล้วแต่วิธีการบริหารจัดการของแต่ละธนาคาร ในส่วนของธอส.ก็จะยังเปิดให้ประชาชนยื่นกู้ต่อไป จนกว่าการอนุมัติจะใกล้เต็มวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ถึงจะมาพิจารณาว่าจะขยายหรือไม่ โดยในช่วงนี้ก็จะพยายามเร่งอนุมัติสินเชื่อโดยเร็ว”

ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดทำโครงการบ้านประชารัฐ เพื่อช่วยสร้างโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ครอบคลุมข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยให้ออมสิน ธอส. และธนาคารกรุงไทย ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินรวม 7 หมื่นล้านบาท แยกเป็นการปล่อยกู้ให้ประชาชนทั่วไป 4 หมื่นล้านบาท ออมสินและธอส.แห่งละ 2 หมื่นล้านบาท และสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการในการพัฒนาโครงการ 3 หมื่นล้านบาท ออมสิน ธอส.และกรุงไทย แห่งละ 1 หมื่นล้านบาท

สำหรับสินเชื่อพัฒนาโครงการ (Pre Finance) ให้กู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นำไปจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีที่ 1-2 เท่ากับ 4 % ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า MLR -1% ต่อปี

ส่วนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) ดอกเบี้ยผ่อนปรนแยกออกเป็น 1. วงเงินกู้เพื่อซื้อหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยราคา ไม่เกิน 700,000 บาท หรือกรณีกู้เพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0% ในปีแรก ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ย 5% ต่อปี และปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย MRR -0.75% ต่อปี 2. วงเงินกู้เพื่อซื้อหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยราคามากกว่า 700,000 บาทแต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยคงที่ปีที่ 1-3 เท่ากับ 3% ต่อปี ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ย 5% ต่อปี และปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญา