ยอดส่งออกข้าวเดือนก.พ.เพิ่มขึ้น 14.2%

ยอดส่งออกข้าวเดือนก.พ.เพิ่มขึ้น 14.2%

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานยอดการส่งออกข้าวไทยเดือนกุมภาพันธ์ พบว่า ปริมานส่งออกเพิ่มขึ้น 14.2%

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานการส่งออกข้าวไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ว่ามีปริมาณการส่งออกที่ 835,862 ตัน มูลค่า 13,342 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นข้าวขาว 438,902 ตัน ข้าวหอมมะลิ 125,335 ตัน ข้าวนึ่ง 133,156 ตัน และปลายข้าว 120,230 ตัน และประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย อินโดนีเซีย ปริมาณ 235,852 ตัน, จีน ปริมาณ 195,246 ตัน, แคเมอรูน ปริมาณ 183,499 ตัน, เบนิน ปริมาณ 176,220 ตัน และ มาเลเซีย ปริมาณ 124,368 ตัน

ส่วนตลาดนำเข้าที่สำคัญอื่น ๆ อาทิ ญี่ปุ่น ปริมาณ 49,927 ตัน ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ฮ่องกงปริมาณ 33,534 ตัน ลดลง ร้อยละ 10 สิงคโปร์ ปริมาณ 18,451 ตัน ลดลงร้อยละ 25 และ ไนจีเรีย ปริมาณ 3,285 ตัน ลดลงร้อยละ 98