เตรียมเจรจาขายข้าวจีทูจีกับจีนอีก 1 ล้านตัน

เตรียมเจรจาขายข้าวจีทูจีกับจีนอีก 1 ล้านตัน

กระทรวงพาณิชย์ เผย ไทยเตรียมเจรจาขายข้าวจีทูจีกับจีนอีก 1 ล้านตัน ช่วงต้นเม.ย. ส่วน 1 ล้านตันแรกจะสิ้นสุดการส่งมอบใน พ.ค.นี้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรไทย-จีน ครั้งที่ 4 ที่กรุงปักกิ่ง ช่วงต้นเดือนเมษายน 2559 เพื่อเจรจาซื้อขายข้าว 1 ล้านตันที่สอง ภายใต้เอ็มโอยูว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรไทย-จีน หลังจากข้าว 1 ล้านตันแรก ภายใต้เอ็มโอยูดังกล่าว ล็อตสุดท้ายปริมาณ 130,000 ตัน จะสิ้นสุดการส่งมอบเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งที่ผ่านมาไทยเจรจาซื้อ-ขายข้าวจีทูจี กับ 3 ประเทศเท่านั้น ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยทำสัญญากับรัฐวิสาหกิจที่เป็นตัวแทนรัฐบาลของประเทศนั้นโดยตรง กระบวนการทุกอย่างจึงเป็นไปอย่างโปร่งใสชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ปี 2559 กระทรวงพาณิชย์มีแผนจะเจรจาซื้อ-ขายข้าว รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขยายตลาดข้าวอีกหลายประเทศ เช่น ฮ่องกง อิรัก อิหร่าน ฟิลิปปินส์ แอฟริกา สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เพื่อผลักดันการส่งออกให้เป็นไปตามเป้าหมาย 9.5 ล้านตัน ช่วงนี้แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกจะไม่ดีก็ตาม แต่ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 มีนาคม 2559 ส่งออกข้าวกลับเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณส่งออกมากถึง 2.3 ล้านตัน มูลค่ากว่า 37,329 ล้านบาท ถือว่าค่อนข้างดีและผ่านพ้นจุดต่ำสุดของราคาข้าวไปแล้ว เพราะเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งแล้ว ราคาข้าวในตลาดโลกน่าจะเคลื่อนไหวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 400 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

ส่วนปริมาณข้าวสตอกรัฐบาลขณะนี้เหลืออยู่ 12 ล้านตัน มีข้าวหลายชนิดและหลายเกรดคละกัน ซึ่งคณะอนุกรรมการระบายข้าวพิจารณาหาวิธีการระบายที่เหมาะสม โดยยังคงเน้นที่การเปิดประมูล ขณะเดียวกันจะมีส่วนที่จะบริจาคด้วย โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ แจ้งความจำนงเข้ามาภายในเดือนเมษายนนี้ เช่น โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ และกระทรวงยุติธรรม เป็นต้น โดยหน่วยงานที่ได้รับบริจาคจะต้องเป็นผู้ขนย้ายและปรับปรุงคุณภาพเองเท่านั้น