ธ.ก.ส.เตรียมระบายข้าวล็อตแรก 5 หมื่นตัน

ธ.ก.ส.เตรียมระบายข้าวล็อตแรก 5 หมื่นตัน

ธ.ก.ส. เตรียมระบายข้าวจากโครงการสินเชื่อชะลอการขายในยุ้งฉางล็อตแรก 50,000 ตัน ยันราคาข้าวหอมมะลิไม่ต่ำกว่า 13,500 บาทต่อตัน

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า หลังจาก ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีฤดูการผลิต 2558/2559 ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวที่ผ่านมาเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางเกษตรกรประมาณ 540,000 ตัน เมื่อแนวโน้มราคาข้าวปรับสูงขึ้นในช่วงหลังเทศกาลวันสงกรานต์เดือนเมษายน 2559 จึงเตรียมระบายข้าวในยุ้งฉางของเกษตรกรล็อตแรก 50,000 ตัน จากแผนการระบายข้าวปี 2559 จำนวน 100,000 ตัน สำหรับแนวทางการระบายข้าว ธ.ก.ส. ต้องประเมินสภาพตลาด โดยประสานกับกระทรวงพาณิชย์กำหนดราคาเบื้องต้นต้องไม่ต่ำกว่าราคาการปล่อยสินเชื่อในโครงการ 13,500 บาทต่อตัน

นายสุพัฒน์ กล่าวว่า นับว่าเป็นราคาเดียวกับ ธ.ก.ส.จ่ายเงินสินเชื่อชะลอการขายข้าวให้แก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร 12,900 – 13,500 บาทต่อตัน เพื่อไม่ให้โครงการมีปัญหาขาดทุน ด้วยการระบายข้าว ผ่าน 2 แนวทาง คือ ถ้าหากราคาข้าวในตลาดต่ำกว่าตันละ 13,500 บาท ต้องขายเป็นข้าวเปลือก รวมทั้งการระบายข้าวผ่านการแปรสภาพสีเป็นข้าวสาร เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว หวังใช้กลยุทธ์ทางการตลาด โดยไม่มีสารปลอมปน ไม่มีการรมยา หากเป็นข้าวสีเก็บในถุงควรหุงภายใน 1 เดือน ทำตลาดผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) สหกรณ์การเกษตร ร้านค้าชุมชน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ออกโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/2559 มีข้าวเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 540,000 ตัน โดย ธ.ก.ส.จะจ่ายสินเชื่อชะลอการขายผลผลิตให้แก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 12,900 – 13,500 บาท ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ตันละ 11,300 บาท ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคละ ตันละ 10,300 บาท ซึ่งกรณีที่เกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้รอราคาในยุ้งฉางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปเพื่อรอราคาและข้าวอยู่ในสภาพดีเกษตรกรจะได้ค่าเก็บรักษาข้าวเพิ่มอีกตันละ 1,000 บาท