พาณิชย์เปิดระบายข้าว6.4แสนตัน

พาณิชย์เปิดระบายข้าว6.4แสนตัน

พาณิชย์เปิดระบายข้าว 6.4 แสนตัน เนื่องจากตลาดข้าวปัจจุบันมีแนวโน้มความต้องการข้าวขาวและปลายข้าวเพิ่มสูงขึ้น

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารและจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดระบายข้าวสารสต็อกรัฐบาลครั้งที่ 2/59 ปริมาณ 640,000 ตัน แบ่งเป็นการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไป ปริมาณ 418,000 ตัน เป็นชนิดข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและใกล้เคียงมาตรฐาน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวปทุมธานี ปลายข้าว (เหนียว) เอวัน ปลายข้าว เอวัน เลิศ ปลายข้าวหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมมะลิ และข้าวท่อนหอมปทุม รวมจำนวน 66 คลัง ใน 26 จังหวัด โดยเปิดให้ยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 28 มี.ค. และยื่นซองเสนอราคาวันที่ 30 มี.ค.นี้

นอกจากนี้ ยังเปิดการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรม ปริมาณ 223,000 ตัน ซึ่งเป็นข้าวผิดไปจากมาตรฐานและข้าวผิดชนิด ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% ปลายข้าว (เหนียว) เอวัน และปลายข้าว เอวัน เลิศ รวมจำนวน 22 คลัง ใน 9 จังหวัด โดยเปิดให้ยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 28 มี.ค. และยื่นซองเสนอราคาวันที่ 31 มี.ค. อย่างไรก็ตาม กรมฯชี้แจงเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) วันที่ 18 มี.ค. นี้ และให้ผู้ประกอบการดูสภาพข้าวในคลังที่เปิดขายระหว่างวันที่ 18-24 มี.ค.นี้

"สาเหตุที่เปิดระบายข้าวสารสต็อกรัฐบาลระยะนี้ เพราะเห็นว่า ตลาดข้าวปัจจุบันมีแนวโน้มความต้องการข้าวขาวและปลายข้าวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ ช่วงที่ผ่านมา มีการนำเข้าข้าวสาลีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทดแทนปลายข้าวเพิ่มขึ้น จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะนำข้าวในสต็อกบางส่วนออกมาระบาย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาของรัฐ มั่นใจว่า จะไม่กระทบต่อราคาข้าว ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ"นางดวงพร กล่าว