นบข.เตรียมเคาะขายข้าว 3.9 แสนตัน

นบข.เตรียมเคาะขายข้าว 3.9 แสนตัน

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวเตรียมเคาะอนุมัติขายข้าว ปริมาณ 3.9 แสนตัน พร้อมหาแนวทางการขายข้าวของเกษตรกร ในช่วงข้าวออกสู่ตลาดมากด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศ เตรียมเสนอผลการประมูลข้าวในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1 โดยมีผู้เสนอซื้อทั้งสิ้น 397,639 ตัน มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,314 ล้านบาท

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะหารือและเสนอการวางเเผนรองรับการขายข้าวของเกษตรกร ในช่วงที่ข้าวออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก รวมถึงการลดพื้นที่การผลิตข้าวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จะนำความเห็นของเกษตรกรที่อยากให้รัฐบาลกำหนดราคาข้าวในฤดูการผลิตถัดไปให้ชัดเจน เพื่อจะได้วางแผนการปลูกข้าวให้สอดคล้องเหมาะสม เสนอต่อที่ประชุมด้วย