'พาณิชย์'ปลื้มเอกชนแห่ประมูลข้าวเสื่อม 2.4 แสนตัน

'พาณิชย์'ปลื้มเอกชนแห่ประมูลข้าวเสื่อม 2.4 แสนตัน

"พาณิชย์" ปลื้ม เอกชนแห่ประมูลข้าวเสื่อม 245,262 ตันใช้ผลิตเอทานอล-อาหารสัตว์-เส้นก๋วยเตี๋ยว

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการยื่นซองประมูลข้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการในกิจการเกี่ยวกับการผลิตเอทานอล, อาหารสัตว์, เส้นก๋วยเตี๋ยว และกรดมะนาว 9 ราย ได้เสนอราคาซื้อข้าวเสื่อมคุณภาพหรือข้าวเกรดซีจากโกดังรัฐบาล ปริมาณ 245,262 ตันใน 64 คลัง คิดเป็น67% ของปริมาณที่เปิดประมูล 360,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,531 ล้านบาท โดยกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารให้ราคาสูงประมาณ 6.5-7.1 บาท/กก. ส่วนกลุ่มเอทานอลให้ราคา 2.7 บาท/กก. เป็นต้น

“ราคาที่ภาคเอกชนเสนอนั้นถือเป็นราคาที่สูงเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก โดยราคาข้าวเกรดซีในแต่ละโกดังราคาจะไม่เท่ากันแล้วแต่ชนิดของข้าวและคุณภาพของข้าวเกรดซี แต่ครั้งนี้เป็นข้าวที่ไม่มีเชื้อรา สามารถทำอาหารคนและอาหารสัตว์ได้ ต่างจากข้าวครั้งก่อนที่เป็นข้าวที่คนบริโภคไม่ได้โดยชนิดข้าวที่มีผู้เสนอราคาซื้อมากที่สุดเป็นปลายข้าวเอ1เลิศรองลงมาเป็นข้าวท่อนหอมมะลิส่วนของการนำไปทำเอทานอลนั้นคงเป็นข้าวในโกดังที่มีคุณภาพแย่กว่ากองที่นำไปทำอาหารสัตว์หรือเส้นก๋วยเตี๋ยวซึ่งผู้ผลิตเอทานอลจะนำวัตถุดิบอย่างมันสำปะหลังที่มีราคา 2.50 บาท/กก.มาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต”

อย่างไรก็ตามในส่วนของการประมูลข้าวเกรดซี 4.6 ล้านตัน และข้าวที่ผิดชนิดอีกกว่า 1 ล้านตันรวมเป็น 6 ล้านตันนั้นทางกรมฯจะเร่งพิจารณาการระบายให้เหมาะสมที่สุดซึ่งการการประมูลรอบต่อไปรอประเมินสถานการณ์ราคา และตลาดก่อนแต่ในปีนี้คณะกรรมการระบายข้าวก็จะพยายามระบายข้าวให้ได้มากที่สุดแต่ที่กังวลมากสุดคือข้าวปะปนกันหรือเรียกว่าข้าวผิดประเภทเพราะมีทั้งข้าวดี,ข้าวเสีย,ข้าวเสื่อมรวมกันเพราะตรงนี้แยกออกมาลำบากและไม่รู้จะขายข้าวในประเภทใด