เอกชนแห่ประมูลข้าวรัฐบาล รับภัยแล้ง

เอกชนแห่ประมูลข้าวรัฐบาล รับภัยแล้ง

เอกชน ตบเท้าประมูลข้าวโกดังรัฐบาล หวังเก็บเป็นสต็อกรับสถานการณ์ภัยแล้ง คาดข้าวนาปรังปีนี้ผลการผลิตลดลง 40-50%

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงกรณีที่มีเอกชน 34 รายยื่นซองคุณสมบัติเพื่อประมูลข้าวสต็อกรัฐบาล 2.04 แสนตัน ว่า ขณะนี้ภาคเอกชนประเมินว่าผลกระทบจากภัยแล้งกำลังมีผลต่อผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ของไทยส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประมูลข้าวของรัฐบาลจำนวนมาก เนื่องจากข้าวเปลือนาปรัง 59 ที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงมากถึง 40-50% หรือเหลือข้าวเปลือกนาปรังเพียงแค่ 3 ล้านตันข้าวเปลือก จากเดิมที่คาดว่าจะมีปริมาณ 5 ล้านตันข้าวเปลือก

“บรรดาผู้ประกอบการข้าวในประเทศทั้งกลุ่มโรงสีผู้ประกอบการข้าวถุง รวมทั้งผู้ส่งออกข้าวบางราย เข้ามาร่วมประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลเพื่อประมูลข้าวเก็บไว้เป็นสต็อกรองรับผลผลิตที่ลดลงจากภัยแล้งซึ่งตลาดข้าวในประเทศนิยมข้าวเก่าอยู่แล้ว ดังนั้นข้าวสต็อกรัฐบาลเป็นข้าวเก่าก็สามารถนำมาปรับปรุงผสมกับข้าวใหม่และทำตลาดในประเทศได้”

สำหรับการแข่งขันทางด้านราคาของข้าวที่ประมูลเป็นการทั่วไปคาดว่าจะมีการเสนอราคา 10 บาท/กก.ขึ้นไปซึ่งราคาข้าวใหม่ในตลาดปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 12.20 บาท/กก.เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนม.ค.ที่ราคาข้าวในตลาดอยู่ที่ 11.50-11.80 บาท/กก.ถือเป็นราคาที่น่าจะมีการแข่งขันกันสูง