'นบข.' ไฟเขียวให้ระบายข้าว 5.7 แสนตัน

'นบข.' ไฟเขียวให้ระบายข้าว 5.7 แสนตัน

"ดวงพร" เผย บอร์ด นบข.อนุมัติให้ระบายข้าว 5.7 แสนตัน พร้อมเปิดให้ยื่นซองประมูลในวันที่ 11 ก.พ.นี้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศ เปิดประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเข้าสู่อุตสาหกรรมปริมาณ 5.7 แสนตันเนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์ข้าวในช่วงนี้เอื้ออำนวยและอยู่ในวิสัยที่จะเร่งระบายข้าวในสต็อกของรัฐได้โดยข้าวฤดูใหม่ส่วนใหญ่ได้ออกจากมือของเกษตรกรแล้วจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่กระทบต่อราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้รับ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวของภาครัฐ

ทั้งนี้จะมีการเปิดให้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติสำหรับประมูลข้าวทั่วไปในวันที่ 11 ก.พ. 59 และยื่นซองเสนอซื้อ และเปิดซอง 16 ก.พ. 59 ส่วนการเปิดให้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติสำหรับประมูลข้าวอุตสาหกรรม วันที่ 11 ก.พ.59 และวันที่ 17 ก.พ. 59 เปิดให้ยื่นซองเสนอซื้อและเปิดซองประมูล59

สำหรับการระบายข้าว 5.7แสนตัน ประกอบด้วย ปริมาณ 2.04แสนตันเป็นข้าว 8 ชนิดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและใกล้เคียงมาตรฐาน(ระดับคุณภาพเกรดพี / เอ/บี) ประกอบด้วย ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10%ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวปทุมธานีปลายข้าวเอ1 เลิศ และปลายข้าว (เหนียว) เอ1รวมจำนวน 40 คลังใน 13 จังหวัด และอีก 3.6 แสนตัน เป็นข้าว7ชนิดที่คุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน(ระดับคุณภาพเกรดซี )ประกอบด้วยข้าวปทุมธานีข้าวขาว 5%ข้าวขาว 15%ข้าวเหนียวขาว 10%ข้าวท่อนหอมมะลิข้าวท่อนหอมจังหวัด และปลายข้าวA1เลิศรวมจำนวน119คลังใน 28 จังหวัด