เอกชนตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้ 9 ล้านตัน

เอกชนตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้ 9 ล้านตัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ตั้งเป้ายอดส่งออกข้าวปีนี้ที่ 9 ล้านตัน มั่นใจขึ้นแท่นอันดับหนึ่งส่งออกข้าวหลังปี 58 อินเดียได้แชมป์

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในปี2558 ที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวได้ 9.8 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 10.7 จากปีก่อนหน้า เนื่องจาก เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง โดยเฉพาะประเทศผู้ซื้อ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ลดลง ทำให้มีกำลังซื้อน้อยลง โดยไทยส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย ที่ส่งออกข้าวได้ 10.23 ล้านตัน และมากกว่าเวียดนามที่ส่งออกได้ 6.6 ล้านตัน

ส่วนในปี 2559 นี้ คาดการณ์ว่าจะส่งออกข้าวได้ 9 ล้านตัน เป็นมูลค่า 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขึ้น และเชื่อว่าการส่งออกข้าวไทยจะเป็นขาขึ้น เพราะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว ทำให้การส่งออกในปีนี้จะดีขึ้น เนื่องจากตลาดในเอเชียมีความต้องการนำเข้าข้าว เพราะประสบภาวะภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ ซึ่งกระทรวงเกษตรสหรัฐ หรือ USDA คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวโลกปีนี้ อยู่ที่ 469.32 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.9 ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยขยายตลาดและรักษาส่วนแบ่ง ประกอบกับราคาข้าวของไทยใกล้เคียงกับคู่แข่งทำให้สามารถแข่งขันได้ดีขึ้น และน่าจะกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 และอินเดียจะเป็นอันดับ 2 นอกจากนี้ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐส่งผลดีต่อการส่งออกของไทย และยังมีสัญญาการส่งมอบข้าวที่ซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐให้กับ จีน อินโดนีเซีย และฟิลิปินส์อีก

ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวให้ลดลง และเศรษฐกิจโลกที่ยังซบเซา ทำให้กำลังซื้อของประเทศผู้นำเข้าข้าวลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง และไม่ซื้อข้าวล่วงหน้าเก็บสตอกไว้ และหันไปพึ่งพาผลผลิตในประเทศแทน และหลายประเทศมีมาตรการอุดหนุนเกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิต ในขณะที่รัฐบาลไทยยังมีข้าวในสตอกปริมาณสูง ดังนั้น ภาคเอกชนคาดหวังจากปัญหาผลผลิตที่น้อยลงในปีนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสจังหวะที่ดีต่อการระบายสตอกข้าวค้างเก่าที่ยังมีอยู่จำนวนมากให้หมดสต็อกไปภายใน 2 ปีนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและทำให้สถานการณ์ข้าวไทยจะเข้าสู่กลไกตลาดอย่างแท้จริง