'พาณิชย์' ตั้งเป้าส่งออกข้าวปีหน้าที่ 9 ล้านตัน

'พาณิชย์' ตั้งเป้าส่งออกข้าวปีหน้าที่ 9 ล้านตัน

รมว.พาณิชย์ ตั้งเป้าส่งออกข้าวปีหน้าที่ 9 ล้านตัน มั่นใจยังครองอันดับ 1 ของผู้ส่งออกข้าว ชี้ตลาดสำคัญคือ อินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข.ว่า ในปี 2559 กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายส่งออกข้าวที่ 9 ล้านตัน จากปีนี้ที่คาดว่าจะสามารถขายข้าวได้มากกว่า 9.3 ล้านตันและคงอันดับ 1 ของผู้ส่งออกข้าว สำหรับตลาดส่งออกหลักที่สำคัญคือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งป็นตลาดใหญ่และมีความต้องการนำเข้าค่อนข้างสูง

นอกจากนี้ ไทยจะยังคงเดินหน้าทวงตลาดที่เคยชะลอลง คือ การส่งออกข้าวหอมมะลิไปจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งที่ผ่านมาการส่งออกไปกลุ่มประเทศดังกล่าวชะลอตัวลง เนื่องจากประสบปัญหาข้าวที่ไม่มีประสิทธิภาพจากโครงการจำนำข้าวด้วย ซึ่งในเร็วๆนี้จะหารือกับฮ่องกงและสิงคโปร์เพื่อหาแนวทางในการค้าข้าวเพิ่มขึ้นด้วย

ขณะเดียวกันในที่ประชุมยังมีการพูดคุยถึงการวางแผนการผลิตก่อนฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนสิงหาคม 2559 ว่าที่ผ่านมาราคาข้าวตกต่ำ จากการเพาะปลูกแล้วเมล็ดลีบ มีสีแดง เนื่องจากการใช้พันธุ์ที่ไม่ดี มีการเก็บเกี่ยวสดส่งผลให้ข้าวเปียกราคาตกต่ำ ดังนั้นจะมีการหารือเรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม ปุ๋ยในการผลิต เครื่องมือในการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยว เพื่อรองรับการผลิตฤดูกาลใหม่ เพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพดี มีราคา มีผลตอบแทนสู่เกษตรที่เหมาะสมและเป็นธรรม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมนบข.ยังเห็นชอบให้ขยายวงเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกข้าวเจ้าที่จะออกมาในช่วงเดือนธันวาคม 58-มีนาคม 59 โดยชดเชยดอกเบี้ย 3% ที่เคยดำเนินการกับนาปรังก่อนหน้านี้ รวมวงเงินที่ต้องการขอชดเชยดอกเบี้ย 204 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 1.6 ล้านตัน ซึ่งจะเข้าครม.พิจารณาในเร็วๆนี้