พาณิชย์ถกฮ่องกงช่วยนำเข้าข้าวไทย

พาณิชย์ถกฮ่องกงช่วยนำเข้าข้าวไทย

"อภิรดี" รมว.พาณิชย์ หารือรัฐมนตรีฮ่องกง ช่วยหนุนนำเข้าข้าวไทยและสินค้าเกษตรเพิ่ม พร้อมเร่งแก้ปัญหาส่งออกทุเรียน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกง ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ โดยไทยได้ขอให้ฮ่องกงสนับสนุนการนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น รวมทั้งสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น ผลไม้ เป็นต้น พร้อมทั้งขอบคุณรัฐบาลฮ่องกงที่ช่วยดูแล ควบคุม และแก้ไขปัญหาการปลอมปนข้าวไทยในตลาดฮ่องกงอย่างจริงจัง ทำให้ปัจจุบันปัญหาการปลอมปนข้าวลดน้อยลงมาก

ทั้งนี้ ไทยยังได้เรียกร้องให้ฮ่องกงเร่งแก้ไขปัญหาการส่งออกทุเรียนของไทย โดยเฉพาะวิธีการที่ฮ่องกงตรวจสารเร่งสุกด้วยการบดผลไม้ทั้งลูกแล้ววัดปริมาณสารตกค้าง เพราะไม่ยุติธรรมต่อทุเรียนไทยที่มีสัดส่วนเปลือกมากกว่าผลไม้อื่น อีกทั้งฮ่องกงยังมีข้อบังคับไม่ให้นำเข้าผลไม้สดที่มีการชุบสารขมิ้นอีกด้วย ซึ่งไทยชี้แจงว่า สารขมิ้นเป็นสมุนไพรที่คนไทยนิยมนำมาประกอบอาหารและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งฮ่องกงรับที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

“ฝ่ายไทยยังได้เชิญฮ่องกงเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน และยังสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางรถยนต์ที่เชื่อมต่อไปยังอินเดีย และเส้นทางรถไฟเชื่อมจากจีนตอนใต้ไปยังภูมิภาคอาเซียนที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงทุน ซึ่งฮ่องกงแสดงความสนใจยอย่างมาก เพราะสามารถเชื่อมกับโครงการของจีนได้ ทำให้เกิดเป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าและทำธุรกิจในอนาคต” นางอภิรดี กล่าว